fbpx

Министерски съвет прие промени в системата на здравеопазването

03 / 07 / 2019
Написана от MedConsult

Правителството прие да се преобразува Националният център по наркомании (НЦН) чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), тъй като сходни дейности се изпълняват от специализирана дирекция на Министерството на здравеопазването.

Ще бъде увеличена щатната численост на Националната експертна лекарска комисия, за да бъде достатъчно ефективна НЕЛК при изпълнението на възложените й функции.

Ще бъде увеличен и щатът на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, като целта е запазването на функциониращия към момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс. Ще бъде увеличена и числеността на персонала в Държавна психиатрична болница - с. Церова Кория, съобщават още от правителствената пресслужба.