fbpx

Публикуваха промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

08 / 07 / 2019
Написана от MedConsult

Здравното министерство публикува основните насоки на проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Сред тях са създаване на Национална аптечна карта и на предпоставки за подобряване на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти; създаване на нормативни предпоставки за оптимизиране на контрола върху аптеките; забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области и др.

За да бъдат изпълнени тези насоки се правят изменения и допълнения в 15 закона. Това са Законът за здравето, за здравното осигуряване, за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, за лечебните заведения, за медицинските изделия, за обществените поръчки, за трансплантация на органи, тъкани и клетки, за храните, за приватизация и следприватизационен контрол, за бюджета на НЗОК за 2019 г., за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, за съсловната организация на магистър-фармацевтите и за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.

Също така законопроектът цели оптимизиране на контрола върху дейностите с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прецизиране на текстове, свързани с лицензионните и разрешителните режими.

Със законопроекта и мотивите към него може да намерите тук и тук.