fbpx

Нов здравноосигурителен модел предвижда премахване монопола на НЗОК

08 / 07 / 2019
Написана от MedConsult

Нов здравноосигурителен модел предвижда премахване монопола на НЗОК и пускане на конкуретни здравни фондове при същия размер на здравната вноска от 8%. Моделът ще бъде представен от министъра на здравеопазването на 15 юли на кръгла маса в НДК.

Според новия модел здравноосигурените лица ще могат да избират къде да се осигуряват - в частен здравен фонд или в Здравната каса. В момента със здравни вноски се събират 4,2 млрд.лв - 2,8 млрд. от вноските на работещите хора и почти 1,4 млрд. трансфер от държавата за осигуряваните от нея пенсионери, деца, студенти, безрабтни и др.

Частният застраховател трябва да набере 1 млн. осигурени, за да излезе на пазара с конкуренция с НЗОК. Лицата, които не са избрали фонд, ще останат осигурени в Здравната каса.

Фондовете от своя страна няма да имат право на селекция на пациенти по никъкъв признак и ще са длъжни да записват всеки желаещ.