fbpx

В България има 140 000 аутисти

20 / 08 / 2019
Написана от MedConsult

Аутизмът е състояние, която засяга начина, по който човек общува и се свързва с други хора и как изживява света около тях. Хората с това заболяване виждат, чуват и усещат света по различен начин от другите хора. При някои от тях се наблюдава трудности в обучението и увреждания в психичното здраве. Всички аутисти могат да се учат и развиват. С правилния вид подкрепа може да им се помогне да живеят по-пълноценен живот.

В столицата ще се проведе международна конференция

По този повод от 11 до 13 ноември в София ще се проведе първата международна конференция “Аутизмът не е присъда! Практически решения, представени от водещи експерти”. Организатор на събитието е “Сдружение Аутизъм Днес”. Целта на организацията е да се разработи специализирано общество в стрaната, което да работи с деца с аутизъм. Специалисти в тази област ще използват научно доказани методи, които се придържат към световните стандарти в практиката.

Според статистиката в България има 140 000 аутисти

Един от основните лектори по време на срещата ще бъде Дийна Сингър. В конференцията ще вземат участие и други международни специалисти, които всеки ден ще изнасят по една лекция свързана с превенцията, лечението или образованието и живота на аутистичните хора.

Основните симптоми на аутизма

Екипът на medconsult.bg  ви представя едни от най-честите симптоми при това заболяване- предизвикателства за социална комуникация и ограничено, повтарящо се поведение. Много хора с аутизъм имат сензорни проблеми . Те обикновено включват свръх или недостатъчно чувствителност към звуци, светлини, докосване, вкусове, миризми, болка и други стимули.

Децата и възрастните с аутизъм имат затруднения с вербалната и невербалната комуникация . Например, те може да не разбират или използват по подходящ начин:

  • Говорен език (около една трета от хората с аутизъм са невербални);
  • Жестове;
  • Визуален контакт
  • Изражения на лицето;
  • Тон на гласа;
  • Изразите не трябва да се приемат буквално;