fbpx

Нови промени в правилника за ТЕЛК

16 / 10 / 2019
Написана от MedConsult

Днес Министерски съвет прие промени в Правилникът за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Измененията са наложени поради несъответствията с правилника и други нормативни актове.

От правителствената пресслужба споделиха кои са проблемите:

  • изискването в заседанията на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването:
  •  срещат се трудности в изискването в регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) да работят само лекари с призната медицинска специалност или с не по-малко от 5 години стаж по медицина;
  • начинът на определяне на броя и профила на специализираните състави на НЕЛК;
  • неефективен механизъм в процедурата на обжалване на експертните решения на ТЕЛК, свързан с връщането им от Националната експертна лекарска комисия за ново разглеждане.

С новите промени е невъзможно необходимите доккументи за явяване пред ТЕЛК да се подават от упълномощени лица.