fbpx

В София ще се проведе първата международна конференция „Аутизмът не е присъда!“

25 / 10 / 2019
Написана от MedConsult

Още в средата на миналия век аутизмът е доста рядко заболяване. Но с течение на времето се появяват все повече и повече деца, страдащи от него. Нарастващата честота на аутизъм при деца предизвиква сериозни опасения, а учените са съгласни само с факта, че аутизмът се провокира от комплекс от фактори, а не от една-единствена причина. Въпреки това има много нови възможности, които да подобрят качеството на живот на хората с това заболяване.

По този повод в страната ще се проведе първата международна конференция, на която водещи експерти от световно ниво ще обсъждат познанията в научния напредък на аутизма. Конфернцията под наслов „Аутизмът не е присъда!“ ще състои в столицата в Модерен Театър от 11 до 13 ноември. Всички присъстващи ще могат да се запознаят подробно с диагностиката и развитието, комуникацията с децата, психичното здраве, достъп до образование и други интервенции. Това споделят организаторите на събитието сдружение „Аутизъм днес“.

Признаци и симптоми на аутизъм при деца

Някои от най-често срещаните проблеми при хората с това заболяване са:

  • Нарушение на речта. Някои деца с аутизъм изобщо не говорят, докато други изостават от връстниците си в комуникацията. Деца на възраст под 12 месеца не ходят, могат да издават едни и същи звуци, на 2 години имат изключително лош речник (около 15 думи), до 3 години почти не могат да комбинират думи. Аутистите говорят за себе си в третото лице, не използват призиви и лични местоимения;
  • Липса на емоционален контакт с хората, предимно с родителите. Деца с аутизъм не гледат хората в очите. По поведение такива деца са подобни на глухи или слепи;
  • Проблеми в социализацията. Наред с другите, дете с аутизъм изпитва силен дискомфорт и с годините тревожност. Те не знаят как да играят с връстниците си, не могат да изградят приятелства, защото не разбират емоциите на другите хора, правилата на играта. Аутистите предпочитат усамотението, което ги предпазва от силни чувства за неспособността им да общуват.
  • Атаки на агресия. Агресията при деца с аутизъм може да бъде насочена към другите и към себе си.
  • Децата с аутизъм са склонни да правят едни и същи неща за дълго време: повтаряне на една и съща дума, тичане в кръг, люлеене отстрани, гледане на въртящи се предмети, въртене на нещо.

Конференцията ще бъде лекционна и практическа

По време на форума ще се разгледат обширно проблемите, които имат децата с аутизъм и образователната система. Според световните експерти няма достатъчно добре подготвени специалисти в училищатат и нямат правилен подход към младежите. Директорът на Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование в София Калоян Дамянов споделя, че е от съществено значение да се повиши информираността за заболяването сред повече хора. Необходима е много работа, както с учителите, така и с учениците.

Събитието е насочено не само към експерти, терапевти и родители, но и към всички, които искат да получат актуални експертни знания в областта на аутизма.