fbpx

Реформа за подобряване на достъпа до здравеопазване в България

20 / 11 / 2019
Написана от MedConsult

Активното вещество в биоподобно лекарство е много сходно със съответния му лекарски продукт. Това сочат анализите от клиничните фармакокинетични/фармакодинамични проучвания. Според данните биоподобното лекарство е много сходно с референтния лекарствен продукт по отношение на действие, безопасност и ефикасност.

Изследванията на българския пазар сочат, че ценовата конкуренция между биоподобните медикаменти и референтните лекарства позволява да се намали средния разход за лечение на един пациент. Това стана ясно от думите на Аркади Шарков от Експертен клуб за икономика и политика /ЕКИП/. Той споделя, че на фона на увеличаваща се потребност от лекарствени продукти, лечението с биоподобни лекарства би довело до спестяване на средства в бюджета на Здравната каса.

В 60% от изследваните държави са създадени различни причини за предписване на биоподобни медикаменти

Сред мотивите са:

  • Цената на биоподобните лекарства е достъпна и по този начин се увеличава досъпа за пациенти;
  • Друг мотив е, че в някои държави стимулират финансово лекарите, които предписват тези медикаменти само ако докажат в края на годината, че са осъществили спестяване в здравния фонд;
  • Съществува практика за връщане на процент от спестените пари към отделенията;
  • Във всички държави от изследването, с изключение на България, е провеждана политика по информираност на медицинските специалисти и пациентите за това какво представляват биоподобните медикаменти.

Препоръки за реформа в страната ни

  • Провеждане на информативни кампании за ползвата от биоподобни медикаменти от страна на МЗ, НЗОК, Изпълнителната агенция по лекарсвта /ИАЛ/;
  • Изписване на биоподобни медикаменти при еднакви цени с цел запазване присъствие на пазара и поддържане на конкуренция;
  • Стимул за медицинските специалисти, които предписват биоподони терапии;
  • Стумул за лечебните заведение, които употребяват тези лекарства в болничната помощ
  • Осигуряване на подходящи конкурентни, административни и регулаторни условия за предотвратяване на липса на лекарства за масови заболявания и животоспасяващи медикаменти.
  • Въвеждане на електронната рецепта с цел навременен анализ на лекарствения пазар. Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно диагностичните и терапевтичните алтернативи.