fbpx

Експерти обсъдиха здравословното хранене при малчуганите

06 / 02 / 2018
Написана от MedConsult

Успешно премина международната конференция, посветена на здравословното хранене при децата – тема с приоритет в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. По време на форума експертите достигнаха до единодушното мнение, че успешното развитие на политика, ориентирана към здравословния начин на живот при малчуганите, зависи преди всичко от наличието на полезни храни, които са достъпни за всички деца. Експертите потвърдиха още, че това може да бъде постигнато единствено чрез съвместна работа между секторите на здравеопазването и земеделието.
Заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева сподели пред участниците в конференцията тезата си, че бъдещето на конкурентоспособна Европа е в ръцете на идващите поколения, които трябва да растат здрави и образовани. С тези думи тя подкрепи поставения от страната ни фокус върху темата за здравословното хранене при децата и потвърди отново нейната значимост за целия Европейски съюз. Ето какво още сподели тя по време на форума: „България има Програма за превенция на хроничните незаразни болести, която адресира всички рискови фактори – нездравословно хранене, тютюнопушене, алкохол. Имаме и подробна нормативна уредба, която регламентира хранителния прием в детски градини и училища. Вярваме, че винаги може да се направи още – да се въздейства върху нагласите на обществото, училището, семейството, да се работи съвместно с всички сектори. Именно затова за нас е важно съвместно да търсим решения с други държави. В това за нас е добавената стойност от сътрудничеството в Европейския съюз”.
Експертното си мнение изказа и заместник-министърът на земеделието и храните – Цветан Димитров. Той посочи наднорменото тегло и затлъстяването при децата като основни предизвикателства, които предстои да бъдат преодолени. Представителят на сектор земеделие добави: „Необходимите действия и мерки за преодоляване на посочените проблеми вече са заложени в действащи национални профилактични програми. Българският парламент предстои в най-скоро време да приеме нов Закон за храните, чиято основна цел е да гарантира висока степен на защита здравето и интересите на потребителите по отношение на храните. В закона са обхванати и аспектите, свързани с рекламата на храни и напитки, допринасящи за нездравословен модел на хранене, предназначени за деца“.
По време на конференцията Жени Начева изяви желанието и стремежа си към поддържане и развитие на диалозите с производителите на хранителни стоки в посока отговорност към нуждата от здравословно хранене при децата. Балансът между амбициозни и реалистични цели се очаква да бъде намерен заедно с консенсуса между секторите при провеждане на разговори на национално ниво чрез новосъздадения съвет по хранене към министъра на здравеопазването.
По данни на здравното ведомство, проучвания на Световната здравна организация показват, че нивото на затлъстяване при 7-годишни момичета в България намалява през 2016 г. в сравнение с 2013 г. Препоръките на европейско ниво са тези стойности да се задържат до 2020 г., а където може, да се намаляват.
“Най-лесният избор е здравословният”, посочи Джон Райън, директор в Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия.
Той очерта като основен приоритет за общите действия на ЕС ограничаването на затлъстяването при децата, ролята на здравословното хранене при превенция на хроничните болести и прилагане на най-добрите практики при осигуряване на храненето за децата.
Предстои законодателите в ЕС да започнат преговори по проект за директива за аудиовизуални медии. Нейна цел ще бъде да установи определени изисквания към рекламирането и маркетирането на храни, предназначени предимно за деца.