fbpx

Световния ден на пулмоналната хипертония

04 / 05 / 2020
Написана от

На 5 май отбелязваме за 8-ми пореден път Световния ден на пулмоналната хипертония. Според данните близо 300 пациенти с това заболяване са недиагностицирани или остават без достъп до необходимата терапията. 

Какво представлява заболяването?

Белодробната хипертония е група заболявания, характеризиращи се с прогресивно увеличаване на белодробната съдова резистентност, което води до развитие на сърдечна недостатъчност на дясната камера и преждевременна смърт на пациентите.

Рискови фактори

Рисков фактор е всеки екзогенен или ендогенен фактор, състояние или заболяване, който може да играе предразполагаща роля или да допринесе за развитието на белодробна хепeртония. Това могат да бъдат:

  • фенотипни признаци (възраст, пол);
  • лекарства;
  • химикали;
  • инфекциозни агенти и др.

Абсолютният риск от развитие на заболяването при наличието на известни радиочестоти е доста нисък, така че индивидуалната чувствителност или генетичното предразположение изглежда играе приоритетна роля.

Симптомите на белодробна хипертония включват умора, задух при натоварване, а понякога и дискомфорт в гърдите и синкоп. Диагнозата се поставя чрез записване на повишено налягане в белодробната артерия (оценява се с помощта на ехокардиография и се потвърждава с катетеризация на дясното сърце). Лечението се провежда с помощта на белодробни вазодилататори и диуретици. В някои тежки случаи трансплантацията на белите дробове се счита за вариант. Ако причината за заболяването, което подлежи на лечение, не е установено, прогнозата е лоша.