fbpx

COVID-19 значително повлиява глобалното качество на въздуха

13 / 05 / 2020
Написана от

Нивата на два основни замърсителя на въздуха са намалени драстично заради пандемията COVID-19, но вторичен замърсител - приземният озон - се е увеличил в Китай, научи medconsult.bg от нови изследвания.

Две нови проучвания, публикуванив списанието на AGU Geophysical Research Letters установяват, че замърсяването с азотен диоксид над Северен Китай, Западна Европа и САЩ намалява с близо 60 процента от началото на 2020 г. в сравнение с миналата година. Азотният диоксид е силно реактивен газ, произведен при горенето на изкопаеми горива при високи температури, който има много вредно влияние върху белите дробове. Газът обикновено влиза в атмосферата чрез емисии от превозни средства, електроцентрали и промишлени дейности.

В допълнение към азотния диоксид, едно от новите проучвания установява, че замърсяването с прахови частици (частици по-малки от 2,5 микрона) е намаляло с 35 процента в Северен Китай. Частиците са съставени от твърди частици и течни капчици, които са достатъчно малки, за да проникнат дълбоко в белите дробове и да причинят увреждане.

Двата нови документа са част от продължаващ специален колекция от изследвания в списания на AGU, свързани с настоящата пандемия.

Такъв значителен спад на емисиите е безпрецедентен. Единствените други сравними събития са краткосрочните намаления на емисиите в Китай поради строги регулации по време на събития като Олимпиадата в Пекин през 2008 г.

Подобренията в качеството на въздуха вероятно ще бъдат временни, но откритията дават представа на учените какво може да бъде качеството на въздуха в бъдеще, тъй като регулациите за емисиите стават по-строги, според изследователите.

Може би пандемията с Covid-19 ще се окаже един непредвиден експеримент, който да помогне за разбирането на вредата и правилата на емисиите.

Въпреки това спадът в замърсяването с азотен диоксид е довел до увеличаване на повърхностните нива на озон в Китай, според едно от новите проучвания. Озонът е вторичен замърсител, образуван, когато слънчевата светлина и високата температура катализират химичните реакции в долната атмосфера. Озонът е вреден за хората на земята, причинявайки белодробни и сърдечни заболявания.

В силно замърсени райони, особено през зимата, повърхностният озон може да бъде разрушен от азотни оксиди, така че нивата на озон могат да се увеличат, когато замърсяването с азотен диоксид намалее. В резултат, въпреки че качеството на въздуха до голяма степен се е подобрило в много региони, повърхностният озон все още може да бъде проблем, според Гай Брасър, учен по атмосфера в Института по метеорология Макс Планк в Хамбург, Германия, и водещ автор на един от новите проучвания.
„Това означава, че просто намалявайки [азотния диоксид] и частиците, няма да разрешите проблема с озона", каза Брасър.

Емисии в световен мащаб

Учени използваха сателитни измервания на качеството на въздуха, за да оценят промените в замърсяването с азотен диоксид над основните епицентри на огнището:

  • Китай;
  • Южна Корея;
  • Италия;
  • Испания;
  • Франция;
  • Германия;
  • Иран;
  • САЩ.

Те откриха, че замърсяването с азотен диоксид намалява средно с 40 процента спрямо китайските градове и с 20 до 38 процента над Западна Европа и САЩ по време на блокирането през 2020 г. в сравнение със същото време през 2019 г.

Проучването обаче установи, че замърсяването с азотен диоксид не намалява спрямо Иран, една от най-ранните и най-силно засегнатите страни. Авторите подозират, че това е така, тъй като до края на март не е имало пълни блокировки, а преди това условията за самоизолaция до голяма степен бяха игнорирани. Авторите видяха спад в емисиите по време на празника на иранската Нова година след 20 март, но този спад се наблюдава по време на празника всяка година.

Качество на въздуха в Китай

Второто проучване разглежда промените в качеството на въздуха в северен Китай, където за първи път е съобщено за вируса и където блокирането е най-строго.
Брасър анализира нивата на азотен диоксид и няколко други видове замърсяване на въздуха, измерени от 800 наземни станции за мониторинг на качеството на въздуха в северен Китай. Той и неговият колега установяват, че замърсяването с прахови частици е намаляло средно с 35 процента, а азотният диоксид е намалял средно с 60 процента след започването на блокирането на 23 януари.

Те обаче откриха, че средната концентрация на озон в повърхността се е увеличила с коефициент 1,5-2 за същия период от време. На нивото на земята озонът се образува от сложни реакции, включващи азотен диоксид и летливи органични съединения (ЛОС), газове, отделяни от различни домакински и промишлени продукти, но нивата на озон могат също да бъдат повлияни от метеорологичните условия и други фактори.