fbpx

НОИ започва програмата си за профилактика и рехабилитация

23 / 03 / 2018
Написана от MedConsult

От 23 март Националният осигурителен институт започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г. За нейната финансова реализация са предвидени 20 103 061 лв.
Очаква се около 47 000 души да използват парични помощи за профилактика и рехабилитация през настоящата година, уточняват от НОИ.
Програмата е с продължителност 10 дни, през които НОИ поема цената на нощувките и частичната помощ за храна в размер на 7 лв. за всеки ден от престоя. Всеки здравноосигурен има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 лечебни заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи този, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да бъде диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на използване на паричната помощ.
Право да бъдат част от програмата имат и хора, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, са поместени в менюто „Обезщетения”, подменю „Профилактика и рехабилитация” на официалната интернет страницата на НОИ.