fbpx

За 2 години са извършени 320 проверки на спешната помощ у нас

16 / 04 / 2018
Написана от MedConsult

В рамките на две години Изпълнителната агенция „Медицински одит“ е извършила 320 проверки в областта на специалността спешна медицина, осъществявана от Центровете за спешна медицинска помощ и от Спешните приемни отделения.
Данните сочат, че 241 от проверките са били извършени в Спешните приемни отделения, като почти всички от тях са вследствие на жалби – 224. Останалите 79 от проверките са били реализирани в центровете и филиалите на спешна помощ.
От ИАМО отбелязват, че тези контролни производства представляват 21,41% от всички сигнали, които агенцията получава.
Най-често срещано е нарушението на Закона за здравето, свързано с правото на достъпна медицинска помощ, като най-честият пропуск е липсата на пълни амнестични данни. Оказва се, че в 10% от случаите са нарушени законови текстове, свързани с правата на пациентите, а в шест от случаите са установени плащания за спешни случаи.
При 7% установените пропуски са свързани с нарушения на стандарта по „Спешна медицина“ и се отнасят до неотразяване на пълни данни от физикалното изследване, до липса както на периодична оценка на състоянието, така и на записани консултации с други специалисти. При 43 от проверените случаи не са установени нарушения.
Извършените проверки в Центровете за спешна медицинска помощ за двете години са 73, като най-много са установените нарушения на Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Като обобщение от ИАМО посочват, че в областта на спешната медицина, осъществявана от ЦСМП и СО, се установяват най-много нарушения, свързани с качеството и обема на оказваната медицинска дейност, както и на нейната своевременност. Като проблеми в областта на организацията могат да бъдат посочени транспортирането на пациентите в съответствие с триажната категория, непълнотата при воденето на медицинската документация и координацията.