fbpx

Общинският съвет в Добрич разглежда проект за задържане на млади лекари

17 / 04 / 2018
Написана от MedConsult

Предстои Общинският съвет на Добрич да разгледа т.нар. Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на предстоящата сесия на 24 април. Припомняме, че местният парламент даде съгласие да се създаде такъв фонд през ноември 2017 година.
Фонд „Здраве“ цели да бъдат привлечени и задържани в Добрич млади медицински специалисти, като им се помогне финансово и социално-битово, информира Дарик. Идеята е да се преодолее до известна степен недостигът от медицински кадри на територията на общината.
Фондът ще подпомага възможностите за обучение на медицинските специалисти, повишаването както на професионалната им квалификация, кариерно и личностно развитие, така и на мотивацията им за работа. Очакванията на общината са, че след въвеждането на нормативния акт значително ще се подобрят качеството и ефикасността на предлаганите медицински услуги в Добрич, а оттам и здравето на местното население.
Правилникът предвижда средствата за Общински фонд „Здраве“ да се осигуряват от бюджета на общината, от публични финансови програми и проекти, от дарителски и благотворителни кампании и др.
Право да кандидатстват за подкрепа от фонда ще имат само лекари и специалисти по здравни грижи, които са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община Добрич.
Младите лекари ще бъдат подпомагани чрез възстановяване на таксите им за участие в курсове за придобиване на специалност, покриване на разходите им за наем на общинско жилище, на месечните им такси в общински детски градини или ясли, както и на пътните им разходи от и до работното място, в случай, че живеят извън Добрич.
Според предварителните и прогнозни финансови разчети, необходимите средства за дейността на Общински фонд „Здраве” и за прилагането на правилника са в размер на 20 000 лева за периода от първи май до края на 2018 година. Първоначалните средства ще бъдат осигурени от бюджета на общината, след неговата актуализация.
На лице е и предложението Общинският съвет да избере 7-членен Управителен съвет на фонда. Негов вносител е Атанас Атанасов - председател на временната комисия за изработване на Правилник за работа и устройство на Общински фонд „Здраве” и създател на идеята.