fbpx

Проф. д-р Ивайло Търнев ще получи награда за цялостен принос в медицината

18 / 04 / 2018
Написана от MedConsult

Проф. д-р Ивайло Търнев - откривател на 12 нови редки болести, ще бъде удостоен с Наградата за цялостен принос в медицината на 15 май по време на церемонията по връчването на Националните медицински награди. Професорът е началник на Клиниката по нервни болести на Александровска болница и водещ специалист за лечението на редки болести не само у нас, но и в чужбина.
Д-р Търнев е професор в Катедрата по неврология на Медицинския университет София от 2006 г. и в Департамента по когнитивна наука и психология на НБУ от 2008 г. Началник е на най-старата университетската Клиника по нервни болести, която е с 95 годишна история – тази в Александровска болница, от 2010 г. до момента.
През 2016 г. проф.д-р Трънев създава и ръководи първия Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания към МЗ. Освен това той е председател на Българското дружество по невромускулни заболявания (БДНМЗ) и членува в български и световни дружества по невромускулни заболявания. Член е на Комисията по редки болести към Министерство на здравеопазването.
Професорът е специализирал неврогенетика в Оксфордския Университет „Джон Радклиф“, Великобритания и невромускулни заболявания в Института по миология „Антоан Бабински“, Париж. Бил е канен като лектор в Холандия, Германия, Испания, Австрия, Чехия, Белгия, Великобритания, Индия, Бразилия, Русия, Румъния, Македония, Турция.
През 2014 г. е поканен да изнесе годишната лекция на международното дружество по невромускулни заболявания Meryon Society в Оксфорд, което е високо признание за научноизследователската му дейност.
Под негово ръководство са реализирани 100 проекта, 55 научно-изследователски и 45 социални в областта на общественото здраве като 27 от тях са международни. Научен ръководител е на 17 докторанти, 12 от които са успешно защитили дисертационните си трудове. Автор е на над 270 научни публикации, 120 от които в международни списания с имракт фактор. Цитиран е над 5000 пъти, като има над 4000 цитати са в чужди списания;. Има h-index – 30 и Research Gate score - 41.99. Съавтор е на 10 монографии и на 7 учебника. Има значителна научна активност, като е изнесъл над 400 научни съобщения в чужбина и в страната.
преподавателска дейност е широкообхватна: преподава нервни болести в Медицинския факултет на МУ-София на студенти медици, стоматолози, ерготерапевти. Обучава общопрактикуващи лекари по неврология. Действащ преподавал в редица университети у нас.
Проф. д-р Ивайло Търнев има изключителна богата експертна дейност у нас и в чужбина. Той е експерт на Световната здравна организация в областта на ромското здравеопазване; член е на редица Европейски организации по невромускулни заболявания. Консултант е на Министерство на здравеопазването на Румъния и на Министерство на здравеопазването на Македония по въвеждане на българския модел на здравните медиатори в тези страни; експерт на Световната банка по здравните проблеми на ромите.
И още - експерт е на УНИЦЕФ по създаването на семейно-консултативни центрове в ромски общности; на UNDP за мониториране здравното състояние на ромите; Член е на Националния съвет на Държавната агенция за закрила на децата; ключов експерт на МЗ по Програма PHARE; член на УС на Центъра за образователна интеграция на малцинствата, МОН; експерт на Националната мрежа за децата; консултант на НЗОК; експерт на Програма „Обществено здравеопазване“ на Фондация „Отворено общество“; член е на Етичната комисия на МУ-София; член е на комисията за високоспециализираната дейност „Клинична невропсихология“ към МУ-София. Председател на терапевтични комисии за лечение на множествена склероза, епилепсия, диабетна полиневропатия и редки болести към НЗОК.
Основните постижения на проф. д-р Ивайло Търнев могат да се разделят в две области: в областта на неврологията и клиничната неврогенетика и в областта на общественото здравеопазване.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.