fbpx

МЗ е готов със сравнителен анализ между действащата Наредба за медицинска експертиза и предложения проект

25 / 04 / 2018
Написана от MedConsult

Министерството на здравеопазването съобщава, че е бил изготвен сравнителен анализ, касаещ действащата Наредба за медицинската експертиза и предложения от ведомството проект за промени в Наредбата за медицинската експертиза. На 20 април МЗ предостави въпросния анализ на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
Припомняме, че това беше един от ангажиментите, които здравният министър Кирил Ананиев пое на среща с организациите на хората с увреждания, която се проведе на 13 април. За изготвянето на анализа настояваха представителите на организациите на хората с увреждания.
В изпълнение на подписаното по време на срещата споразумение с национално представителните организации, на 18 април на официалната страница на МЗ беше публикуван Правилникът за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи за обществено обсъждане.
На 23 април, също в изпълнение на споразумението, на сайта на МЗ бе публикуван и Проектът на Наредбата за медицинската експертиза, като публичното обсъждане ще протече отново в рамките на 30 дни. Предстои провеждането на следваща експертна среща, на която да бъдат обсъдени предложенията на национално представителните организации във връзка с публикуваните проекти.