fbpx

Еврокомисията предлага улеснен достъп до здравните данни

26 / 04 / 2018
Написана от MedConsult

Европейската комисия предложи пакет от мерки за подобряване на достъпността на данните в ЕС, съобщиха от ЕК. По-голямата част от тях засягат здравния сектор в държавите членки.
Предложените иновации ще бъдат от съществено значение за пазарния растеж, създаването на работни места, най-вече за МСП и стартиращите предприятия, също така и разработването на нови технологии. Гражданите ще имат възможност по-лесно да управляват и използват своите здравни данни. Също така публичните органи ще могат да използват по-добре данните за научни изследвания, профилактика и реформиране на системите на здравеопазване, посочват от Еврокомисията.
Предложенията се основават на Общия регламент за защита на данните, който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г.
От Европейската комисия коментират ,че новият пакет от мерки е съобразен изцяло с интересите на гражданите,когато става въпрос за техните здравни данни. Те ще имат възможност да използват и споделят данните, позволяващи по-персонализирано поставяне на диагнози и лечение, както и по-добро предвиждане на епидемии.
Ще бъде насърчено и използването на подходящи цифрови инструменти, които позволяват на публичните органи да използват по-добре здравните данни за научни изследвания и реформи на системите на здравеопазване.

Предложението обхваща също така оперативната съвместимост на електронните здравни досиета, както и механизъм за доброволна координация на обмена на данни, в т.ч. на геномни данни, във връзка с профилактиката и изследванията на заболявания.

„Цифровият единен пазар се развива с бързи темпове, но без необходимите данни няма да можем да извлечем максимална полза от изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и други авангардни технологични решения“, съобщи заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар. Той заяви още, че тези технологии могат да помогнат за подобряване на здравеопазването, образованието и транспортните мрежи, както и за постигане на икономии на енергия.

„Днешното съобщение е част от амбициозен план — стратегията за цифровия единен пазар, чиято цел е да ни осигури възможно най-добрата позиция, за да подкрепяме нашите предприятия, да осъществяваме научноизследователска дейност на най-високо равнище и да защитаваме гражданите на ЕС. Както гражданите, така и бизнесът ще имат достъп до по-добри продукти и услуги, тъй като все повече и повече данни ще бъдат на разположение за иновации, основани на данни“, заяви комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.
„Предложенията ни използват пълния потенциал на цифровите технологии за подобряване на здравеопазването и медицинските изследвания. Това ще доведе до по-лесен достъп до здравни данни, а оттук до по-добра профилактика и грижа за пациента, бърза реакция при опасност от пандемия и по-ефикасно лечение“, отбеляза от своя страна комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис.