fbpx

По-малко от 1% от аптеките у нас са денонощни

27 / 04 / 2018
Написана от MedConsult

По-малко от един процент от аптеките у нас са денонощни. Това стана ясно от отговор на здравния министър Кирил Ананиев на въпрос от народните представители от БСП Георги Йорданов и Илиян Тимчев относно проблеми с лекарствоснабдяването в страната. Доц. Йорданов посочи, че има сигнали за липса на денонощни аптеки на различни места.
Отговорът на министър Ананиев бе, че на територията на страната има 3996 аптеки, които действат целогодишно. „В 16 малки общини в страната с общо население от 50 000 души няма аптеки. Остър е проблемът с денонощните аптеки“ , допълни той и посочи, че едва 0,8% от аптеките са с денонощен режим на работа. Няма такива в големите региони като Видин, Враца, Разград, Търговище и други, стана ясно още от думите на Кирил Ананиев.
В същото време, страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на глава от населението, но на едно от последните по достъп до фармацевтични услуги.
Здравният министър поясни, че законодателството у нас не урежда критерии по отношение на разпределението на аптеки в страната, както и на режима им на работа. Преценката за мястото на разкриване на аптеката е единствено в ръцете на носителя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти.
С оглед разрешаване на проблемите Министерството на здравеопазването в сътрудничество с НЗОК, ИАЛ и Българския фармацевтичен съюз е предприело действия за стимулиране на предоставянето на фармацевтична услуга в малките и слабо населени общини, съобщи министър Ананиев. Той уточни, че те ще бъдат въведени с измененията в Закона за лекарствата. Предложенията имат за цел да задоволят минималните потребности от дейности, предоставяни от аптеките и да стимулират приближаването им до пациентите в малките населени места, допълни министърът.
Като друга мярка бе посочено стимулирането на публично-частното партньорство за предоставяне на фармацевтични услуги на места със затруднен достъп до лекарства, каза още Ананиев. Той поясни, че там, където липсват денонощни аптеки, общината би могла да субсидира извършването на тази дейност. „В региони, в които аптеките нямат рентабилност да поддържат дейности по пускане на лекарства, заплащани от НЗОК, общините биха могли да осигурят целеви субсидии“, каза в тази връзка Ананиев, а от думите му стана ясно още, че екипите на МЗ работят по създаването на мобилен аптечен пазар.