fbpx

Президентът удостои трима бележити български хирурзи с орден „Св.Св. Кирил и Методий“

10 / 05 / 2018
Написана от MedConsult

Ректорът на МУ-Варна в периода 1999-2004 г. и член на съвета на настоятелите проф. д-р Темелко Темелков получи от президента на Република България Румен Рдев на тържествена церемония днес орден „Св.Св. Кирил и Методий“ огърлие за изключителни заслуги, свързани с развитието на медицинската наука и хирургията. Проф. Темелков е бележит варненски хирург, познат с професионалната си дейност и извън пределите на морската столица.
Най-високата степен огърлие на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ получиха още двама големи български хирурзи - проф. д-р Радослав Гайдарски и акад. д-р Петър Червеняков.

Проф. д-р Темелко Темелков защитава дисертация за степен “доктор” през 1977 г. на тема: “Хирургическо лечение на хемороидалната болест” и дисертация за степен “доктор на медицинските науки” през 1985 г. на тема “Пластични и реконструктивни операции на аналния и сфинктерен апарат”. Под негово научно ръководство са защитени 3 дисертации (д-р Иванов, д-р Костов и д-р Кобаков). Основните му научни разработки са в областта на стомашно-чревната, гнойно-септичната, онкологичната и лапароскопската хирургия и колопроктологията. Съавтор е на монографиите “Стомашно-чревна хирургия”, “Колопроктология”, на “Учебник по хирургия за колежи” и “Практическо ръководство по хирургия за студенти”. Редактор е на “Известия на Съюза на учените-Варна”, “Scripta Scientifica Medica”, електронното списание “Journal of Gastrointestinal Surgery” и е член на редакционния съвет на сп. “Хирургия”. Председател е на Съюза на учените, Варна (1991-1997 г.) и заместник-председател на Републиканското хирургическо дружество в България (2002 г.). Член е на Европейското дружество по хирургия, Международния колеж на хирурзите и Световната университетска организация на колоректалните хирурзи.
През 2003 г. проф. д-р Т. Темелков получава “Награда Варна 2003” за високи постижения в сферата на науката и висшето образование. През 2006 г. е избран за почетен член на Българското хирургическо дружество и за “Медик на годината – Варна’2006”. През 2009 г. е удостоен и става носител на най-високото звание “Лекар на България”. Заместник-ректор е по научната работа на ВМИ-Варна през 1987-1990 г. и ректор на МУ-Варна - 1999-2004 г.

Проф. д-р Радослав Гайдарски е роден на 25.12.1937 г. в с. Градец, Видинско. Завършил е средното си образование в гр. Видин с отличен успех през 1956 г. и висше медицинско такова в бившата „Медицинска академия“ - София, също с отличен успех - 1962 г. По разпределение е назначен ординатор в хирургично отделение на Окръжна болница - Видин, където последователно преминава ординаторските степени и от 1969 -1972 г. е зам. главен лекар по лечебната част на болницата. От 1972 г., след конкурс, е избран за асистент в катедрата по “Хирургически болести“ (Втора хирургия) на Медицинска академия - София. Последователно е избиран за старши, главен и главен административен асистент на катедрата. След специализация в болница „Кошен“ - Париж, Франция (1976 - 1977г.) и защитена кандидатска дисертация на тема „Кисти и псевдокисти на панкреатичната жлеза“ има присвоена академична научна степен „кандидат на медицинските науки“. Печели конкурс за „доцент“ с 8 участника (1983 г.) и е назначен за началник на клиниката по „Жлъчно-чернодробна хирургия“ към катедрата по “Обща и оперативна хирургия“.
Защитава успешно нова докторска дисертация (1988 г.) на тема “Доброкачествени и злокачествени хирургически заболявания на панкреаса“, след което е избран за професор по хирургия през 1990 г. От 1991 г. до 2001 г., с прекъсване от една и половина година, е завеждащ катедрата по „Обща и оперативна хирургия“. За периода 2003-2005 г. е началник на хирургично отделение към болница “Лозенец“-Правителствена болница. В момента работи като професор-консултант на МБАЛ “Токуда“.
Има над 160 научни публикации. Член на Световната асоциация по гастрохирургия.

Акад. Петър Червеняков е роден през 1925 г. в Сталийска махала, Ломско. Той има 63 години активна хирургична и научна дейност. 35 години е републикански консултант по коремна и гръдна хирургия.

Консултирал е и оперирал спешно в 52 болници - университетски клиники, окръжни и районни болници в България, Москва, Чехословакия, Триполи и Скопие. Извършил е над 30 000 операции и асистенции.

Има две изобретения и 12 признати рационализации, над 40 внедрени нови оперативни методи. Главен хирург консултант на Либия 12 години. Удостоен е със званието „Лекар на годината“, носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен. Единственият български професор - член основател на Европейската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.