fbpx

Непълнолетните ще могат самостоятелно да посещават лекар

10 / 05 / 2018
Написана от MedConsult

Непълнолетните лица ще имат правото да посещват консултации и профилактични прегледи без разрешението на родител само,когато те касаят рисково поведение. Промяната е регламентирана в проектонаредба на Министерството на здравеопазването, която е публикувана на сайта на ведомството и ще бъде подложена на обществено обсъждане до 8 юни.
Младежите,навършили 16 години ще имат правото сами да посещават психолози,сексолози и зъболекари. В момента непълнолетните нямат право да посещават лекар без присъствието на свой настойник. Чрез новото право,тинейджърите ще се обръщат директно към специалистите по всички проблеми, които поставят здравето им в риск, без да се притесняват да споделят с родителите си. Проблемът е ,че повечето деца се чувстват некомфортно да говорят за здравословни проблем с родителите си и поради тази причина често рискуват собственото си здраве.
"Част от родителите не са готови да приемат промените в живота на своите деца по адекватен начин, а това поражда страх и вероятността за споделяне и търсене на помощ от компетентен източник значително намалява", отбелязва Министерството на здравеопазването в мотивите към проектонаредбата.
С цел да стимулира младежите сами да търсят помощ, наредбата им дава право не само да си правят изследвания при конкретни заболявания и състояния, но и да се консултират свободно с психолози, специалисти по сексуално и репродуктивно здраве, включително и с дентални лекари. Докторите ще ги съветват как да спазват добра лична хигиена и как да се грижат за здравето си, защо е важно да избягват безразборния секс и да не посягат към цигарите, спиртните напитки и дрогата,как да се справят със стреса и депресията и как да повишат личната си самооценка, за да създадат хармонични взаимоотношения със заобикалящия ги свят. Непълнолетните ще бъдат консултирани и за правата и задълженията си като пациенти, а също така как да ползват медицинска информация в интернет.
Тийнейджърите трудно говорят с родителите си за сексуално здраве, поведенчески проблеми, употреба на алкохол, цигари и наркотици, отбелязват още от здравното ведомство. В резултат обществото създава тревожни модели на поведение, които бързо се усвояват от непълнолетните. Сред тях са необезопасените сексуални контакти, както и старт на полов живот още на 16 години. По данни на здравното министерство, например,36% от младежите не са използвали презерватив при първия си полов акт. Притеснително е също, че не рядко сексуалните контакти са безразборни и често се случват след употреба на алкохол и наркотици. В резултат у нас се отчита висока висока честота на ранната бременност (до 19 г.) и на броя на абортите във възрастта 15-19 години. Значителен е и делът на младите хора, инфектирани с ХИВ - около 35% от новорегистрираните ХИВ-серопозитивни лица са на възраст от 15 до 29 години. Освен това употребата на цигари продължава да е хит сред тийнейджърите. Въпреки че се наблюдава трайна тенденция към
намаляване на тютюнопушенето сред младите хора у нас, България остава на четвърто място сред европейските страни с най-високо разпространение на тютюнопушене в юношеска възраст, се отбелязва още в документа.