fbpx

За първи път в страната е регистрирана болестта туларемия

23 / 05 / 2018
Написана от MedConsult

В Хасковска област е регистриран първият случай на болестта туларемия в страната . Туларемията е остро инфекциозно заболяване. Причинява се от бактерии, които са с висока устойчивост. Основен източник и резервоар на заразата в природата са различни животни – основно гризачи, най-често зайци и мишки, хищници и птици. От природните огнища заразата се предава на домашните животни и на гризачи, обитаващи жилищата. Болният човек, независимо от формата и тежестта на заболяването не служи като източник на инфекция за околните хора. Заразата поразява далака, черния дроб и лимфните възли. Боледуват най-често ловци, селскостопански работници и други, попаднали във веригата на източниците и резервоарите на инфекцията - диви зайци, катерици, белки, водни плъхове, полски мишки, лисици, вълци, чакали и други.
Не трябва да се консумира месо на умрели диви зайци, недопускане на плъхове в обитаваните помещения, до хранителни продукти и питейна вода, оглед на тялото за кърлежи след пребиваване на открито и наблюдение на местата на евентуално ухапване, избягване на консумация на вода от непроверени водоизточници, обилно измиване на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид, използване на лични предпазни средства при обработка на кожи или при пряк контакт с диви или домашни животни и замърсени от тях повърхности.