fbpx

БЛС иска промяна в наредбата за имунизациите

25 / 05 / 2018
Написана от MedConsult

От Българския лекарски съюз изпратиха писмо до здравния министър Кирил Ананиев с искане за промяна в наредба №15 ОТ 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България. Според тях през последните няколко години има казуси във връзка с активен отказ на родители от имунизация и с неявяване за ваксинация.

„Въпреки предвидената в Закона за здравето санкция за подобно поведение, единични са случаите на наложени парични глоби на родителите на деца с пропуснати имунизации. Заложеният механизъм на контрол е неработещ, което допълнително стимулира антиваксиналнните тенденции“
От БЛС предлагат в наредбата да се включат следните текстове:

•осигуряване на информация от ОПЛ към РЗИ след края на всяка година за необхванатите със задължителни имунизации през годината;

•ангажиране на РЗИ с дейности по информиране и при необходимост санкциониране на родителите/пациентите съгласно ЗЗО;

•осигуряване на съдействие на службите по социално подпомагане в този процес;

•дефинирането на неимунизираното дете като „дете в риск“ по смисъла на Закона за закрила на детето;

•дефиниране на отговорностите на родителите в случаите на отказ от имунизация.“

Европейският Център за предпазване и контрол на заразните заболявания (ECDC) определя имунизацията чрез ваксиниране като едно от десетте най-велики постижения на общественото здравеопазване през 20-ти век. В страните с успешни имунизационни програми, където имунизационният обхват е висок, нивото на заболеваемост от дадено ваксинопредотвратимо заболяване е ниско. Проведените стриктни изследвания са важно доказателство за ползите от имунизациите. Благодарение на ваксините, едрата шарка и полиомиелитът са премахнати в почти целия свят. Достигнат е контрол над няколко други заболявания, които се очаква да бъдат елиминирани в близко бъдеще. Успешното приложение на ваксините в България също е довело до изчезването на заболявания като дифтерия и полиомиелит.