fbpx

Специалисти съветват ограничаване на медикамент при жени с чернодробни проблеми

29 / 05 / 2018
Написана от MedConsult

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата завърши прегледа на Есмия, съобщават от Изпълнителната агенция по лекарствата.Популярният медикамент се прилага за лечение на маточни фиброзни тумори-миоми. Изледванията на Есмия бяха проведени, заради получени сигнали, че употребата на продукта води след себе си сериозни чернодробни увреждания, включително чернодробна недостатъчност, довела до трансплантация.

Предвид всички доказателства, PRAC направи заключението, че това лекарство не трябва да се употребява от жени, които имат установени чернодробни увреждания и че други пациентки могат да започнат нови курсове лечение при условие, че правят редовна проверка на чернодробните функционални тестове. Освен това PRAC препоръчва Есмия да се използва за повече от един курс на лечение само при жени, които не отговарят на условията за операция.

Препоръките на PRAC сега ще бъдат насочени към Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина за изготвяне на окончателното становище на Европейската агенция по лекарствата, след което Европейската Комисия ще приеме законообвързващо решение. След излизането на решението на Европейската Комисия, медицинските специалисти ще бъдат информирани чрез писмо за новите рестрикции при употребата на Есмия.