fbpx

Срокът за предписване и отдаване на медикаменти срещу ХИВ ще бъде удължен

04 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Пациентите с ХИВ, които сега получават лекарствата си всеки месец, ще могат да прaвят това веднъж на три месеца. Това е заложено с промени в Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Промените са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

„Удължаването на срока за предписване и отпускане на лекарствени продукти на три месеца ще доведе до значително облекчение за пациентите и премахване на неудобствата за тях, свързани със загуба на време, транспортни разходи и риск от нарушаване на анонимността им", посочват от ресорното ведомство в мотивите към проекта.

Целта на предложените промени е да се уредят случаите, при които пациенти със стабилно заболяване, което не изисква ежемесечен контрол, да могат да получават лекарствени продукти за срок от три месеца.

Промяната ще облекчи и работата на лекарите, тъй като ще освободи време за прегледи и консултации на болните, които се нуждаят от по-сериозно проследяване и по-чести срещи със специалисти.

"Промяната ще подобри съществено качеството на живот на пациентите, без това да се отрази върху качеството на провежданото лечение и възможност за консултации при необходимост", категорични са от Министерството на здравеопазването.