fbpx

Министерството на здравеопазването иска да закрие дома за деца във Враца

05 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Министерството на здравеопазването с проектопостановление на Министерски съвет предлага дома за медико-социални грижи за деца във Враца да бъде закрит. Това е публикувано на официалната страница на министерството за обществено обсъждане.

Според докладът на здравния министър в дома не са настанявани деца от 21 март 2018 г. Поради отпаднала необходимост от него и в съответствие със стратегията за деинституционализация лечебното заведение ще бъде закрито. За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, следва да бъде осигурявана такава посредством останалите алтернативни социални услуги за деца.

Освободените средства от закриването на дома пък ще бъдат пренасочени към нови услуги за деца и семейства, се отбелязва още в доклада.

В дома за медико-социални грижи работят 17 души, които ще получат обезщетение при освобождаването си в размер на 35 250,26 лв. Обезщетенията на персонала, дължими по Кодекса на труда при прекратяване на трудовите правоотношения, както и изплащането на текущите задължения, свързани с дейностите по ликвидация, ще бъдат за сметка на предвидените средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2018 г.

Предстои здравният министър да определи ликвидационна комисия, която да извърши всички правни и фактически действия по ликвидацията на ДМСГД – гр. Враца. Разходите по ликвидацията, които ще бъдат за сметка на бюджета на Министерство на здравеопазването, са в очакван размер около 10 0000 лв., посочва още докладът.