fbpx

Всички здравноосигурителни лица могат да сменят личния си лекар до 30 юни

11 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Смяната на общопрактикуващия лекар (ОПЛ) може да се направи два пъти в годината – през юни и декември. До края на юни всяко здравноосигурено лице има право да смени личния си лекар.

Изборът на нов личен лекар става чрез попълване на регистрационна форма за постоянен избор на ОПЛ. Тя се попълва съвместно от здравноосигуреното лице и новоизбрания общопрактикуващ лекар.

В случаите, когато изборът на ОПЛ е за лица до 18 годишна възраст, той се прави от техните родители/настойници. Всички данни от регистрационната форма се попълват и в здравноосигурителната книжка.

Смяната на личния лекар може да се осъществи и извън регламентираните за това срокове, тогава когато има промяна на настоящия адрес на здравноосигурените лица или договора за работа с НЗОК на настоящия им лекар е прекратен. В случай, че осигуреното лице пребивава на територията на друго населено място, извън постоянното си местоживеене от един до пет месеца, то тогава може да направи временен избор на личен лекар.

Регистрационните форми могат да се получат на място от новоизбрания лекар, от РЗОК или да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.