fbpx

Мая Манолова представи законопроекта за личната помощ

19 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Омбудсманът Мая Манолова представи законопроекта за личната помощ по време на заседанието на съвета за интеграция на хората с увреждания, свикано специално за обсъждане на този въпрос. Проектът предвижда добавка за чужда помощ в размер на 90 лева или лична помощ, измерена в часове според индивидуалните потребности.

Реалистичният вариант за влизане в сила на закона би струвал около 100 милиона лева допълнително, а обхватът му ще бъде за малко над 77 хиляди хора с увреждания, тези с 90 и повече процента намалена работоспособност. Около 14 хиляди са хората с увреждания, които имат нужда от постоянна асистентска услуга и към момента я използват, коментира Мая Манолова.

Национално представителните организации на хората с увреждания разкритикували законопроекта, като обявили за нецелесъобразно правенето на закон за отделна социална услуга. Те са поискали механизъм за осигуряване на асистентска услуга, съобразена с потребностите на отделните групи инвалидност на хората с увреждания.