fbpx

Правителството одобри увеличение на заплатите в спешната помощ

20 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

На Министерският съвет днес бе взето решение за отпускане на допълнителни разходи в размер на 19 660 000 лв., с които се предвижда увеличаване на възнагражденията на персонала в центровете за спешна медицинска помощ.

Със средствата се предвижда и осигуряване на финансови средства за спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, финансирани по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г. Те се отпускат със заложените цели в Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ.

Като стратегическа цел в Концепцията за развитие на системата за спешна помощ е заложено подобряване на структурата на системата чрез интеграция на двете й основни части - извънболнична и болнична спешна медицинска помощ.

Министерският съвет взе още решение да осигури помещения за Центъра по спешна медицинска помощ във Видин. За целта Министерството на здравеопазването получи самостоятелен обект на на първия етаж в сграда в града, който ще бъде използван от ЦСМП - Видин.