fbpx

Здравното министерство предлага промени в Наредбата за регулиране цените на лекраства

22 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Здравното министерство предлага промяна в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата.

Цената на генерично лекарство, което няма посочена стойност в референтни за България държави от ЕС, да се формира на база четири пъти цената на производител на друг генеричен медикамент от същата група, който е с най-ниската стойност за допустима дневна доза (ДДД) или терапевтичен курс. Това ще сложи край на тенденцията български медикаменти да излизат от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и дори да напускат пазара, споделя в мотивите си здравното ведомство.

От началото на тази година и към момента тази цена се формира на база два пъти цената на производител на лекарство със същото непатентно наименование. Според Здравното министерство това поставя производителите на лекарства в неравноправно положение помежду им, застрашава оставането на лекарствени продукти в ПЛС и по този начин ограничава възможностите на пациентите за достъпно лечение.

Здравните министри посочват, че разпоредбата засяга предимно продукти на български производители в ниския и среден ценови диапазони, които се предлагат само на нашия пазар и така, както е формулирана към момента, тя би могла да доведе до отпадане на редица лекарствени продукти от ПЛС.

"Очакваният резултат от приемането на проекта е създаване на условия и критерии за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък, които нямат цени в референтните държави, така че да бъдат спазени принципите на равнопоставеност на отделните производители на лекарствени продукти на българския пазар и условията на конкуренция помежду им, както и недопускане на дискриминация към българските производители, предлагащи лекарствените продукти на българския пазар", споделя в мотивите си здравния министър Кирил Ананиев.