fbpx

Предложена е промяна в проектостандарта по кардиология

27 / 06 / 2018
Написана от MedConsult

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) иска промяна в проектостандарта по кардиология. Първичната профилактика на сърдечносъдовите заболявания да остане преобладаващо в рамките на отговорностите на общопрактикуващите лекари. Това предлагат от сдружението им, изпратено до Министерството на здравеопазването.

Мотивите на НСОПЛБ за промяната са , че дейностите, свързани с първична профилактика на сърдечносъдовите заболявания, са приоритет на общопрактикуващите лекари в Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и са ясно разписани на редица места в Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и в Националния рамков договор.

„Припомняме, че първичната профилактика като основен приоритет на първичната и извънболнична медицинска помощ представлява достъпен и работещ модел на предпазване от социално-значими заболявания и всяка промяна в друга посока би била в противоречие с добрите световни практики“, посочват още от НСОПЛБ.

Министерството на здравеопазването предложи новият стандарт по кардиология, тъй като старият бе отменен от Върховния административен съд. Проектонаредбата бе публикувана на сайта на Здравното министерство преди десетина дни и има 30-дневен срок на обществено обсъждане.