fbpx

Национална здравна информационна система ще стартира до края на годината

21 / 08 / 2018
Написана от MedConsult

Крайният срок за изграждане на национална здравна информационна система е до декември 2018 г., става ясно от от публикуваните от МС актуализирани мерки в рамките на Националната програма за реформи за 2018 г.

С въвеждането на информационната система се очаква повишаване качеството и ефективността на здравеопазването и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Тя трябва да допринесе също така за съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Според управляващите, тя трябва да способства и постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.