fbpx

Окончателният вариант на проектозакона за хората с увреждания е публикуван за обществено обсъждане

28 / 08 / 2018
Написана от MedConsult

Министерството на труда и социалната политика публикува проектозакона за хората с увреждания за обществено обсъждане. В него се предвижда от 1 януари 2020 г. финансирането на медицински изделия и помощните средства за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването, като се въвежда нов механизъм за тяхното предоставяне и финансиране, както и стандарти за качеството им.

Въвежда се нов вид оценка на потребностите на хората с увреждания, съобразена с индивидуалните потребности. Заключенията от индивидуалната оценка ще са задължителни за всички органи. Предвижда се да се създаде нов специализиран орган за хората с увреждания на бюджетна издръжка към Министерския съвет, който ще отговаря за индивидуалната оценка от 1 януари 2021 година. До тази дата задълженията му ще се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане и Агенцията на хората с увреждания.