fbpx

Конкурс за длъжността „директор“ на Националния център по радиобиология и радиационна защита

10 / 09 / 2018
Написана от MedConsult

Министерство на здравеопазването обяви конкурс за длъжността „директор“ на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Документи за участие в конкурса могат да се се подават в срок до 4 октомври 2018г.

Основната цел на новоизбрания ръководител е да организира и контролира цялостната дейност на Центъра, както и да го представлява пред трети лица. Минимално изискване към кандидата е той да притежава образователна и научна степен или научна степен в областта на радиобиологията или радиационната хигиена и пет години професионален опит в съответната научна сфера. Допълнително изискване е наличието на компютърна грамотност. Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция на тема: „Ролята и мястото на Националния център по радиобиология и радиационна защита в националната система за здравеопазване като специализиран орган по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита" .

Пълната информация за конкурса е достъпна на интернет страницата на Здравното министерство.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.