fbpx

60% от ромските жени без здравни осигуровки

13 / 09 / 2018
Написана от MedConsult

Неправителствената организация „Разнообразни и равни“ направи проучване сред жените от етноса на тема здравеопазване. Предварителните данните сочат, че 60% от ромките нямат здравни осигуровки. Причините за това са безработицата и ниската здравна култура. Изследването е проведено както в големи градове, така и в крайни квартали и села. В него участват 258 жени на възраст от 18 до 65 години.

Според авторите на проучването достъпът до здравеопазване на ромите е значително по-лош от този на общото население. Друг мотив е и влошената комуникация между лекари и роми през последните години поради поредицата от прояви на агресия. Предварителните резултати показват още, че въпреки спешната помощ в България да е безплатна, независимо от здравноосигурителния статус, 70% от респондентите заявяват, че са попитани дали имат здравно осигуряване, когато са потърсили линейка. В някои от крайните населени места пък нямало никакъв достъп до стоматолог, поради липса на кабинети. Според авторите е необходимо да се предприемат мерки за подобряване здравето на жените и ранното детско развитие. Ромското население трябва да започне да си плаща здравните осигуровки, да работи и да се интегрира.

Организацията провежда изследването съвместно с МУ-София и МУ-Плевен, като плановете са крайните резултати да бъдат представени на МЗ, НЗОК и парламентарната здравна комисия.