fbpx

Здравният министър представи два варианта за промени в здравноосигурителния модел

27 / 09 / 2018
Написана от MedConsult

Здравният министър Кирил Ананиев представи два варианта за промени в здравноосигурителния модел за публично обсъждане, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Целите и на двата варианта са да се повиши удовлетвореността на пациентите, да се подобри ефективността на използването на средствата в здравната система, да се оптимизира структурата и разпределението на болничните ресурси и да се преодолеят териториалните дисбаланси в системата. Основни цели са и подобряването на контрола в системата и намаляването/елиминирането на нерегламентираните разходи. Въвеждането на нов здравноосигурителен модел ще създаде възможност за реализиране на нови политики и програми и за инвестиции и обновяване на материалната база и технологиите за лечение, информират от здравното ведомство.

Модел А
С Модел А се въвежда конкуренция за финансиране между НЗОК и застрахователите. От този момент здравните вноски на записаните при застраховател пациенти се прехвърлят не към НЗОК, а към съответния застраховател. При фалит на застраховател пациентите ще се обслужват от НЗОК или гаранционен фонд за определен период от време до избор на нов застраховател/осигурител.

Също така лекарите в извънболничната помощ ще трябва да изпращат пациента за болнично лечение само в болница, сключила договор със същия застраховател. За да не стане това трябва лекарите от доболничната помощ да имат договор с всички застрахователи.

НЗОК и застрахователят ще се договарят пряко с изпълнителните на медицински услуги, като НЗОК ще получи статут на застраховател. НАП ще превежда вноските към НЗОК или застрахователя, а превеждането на средства ще се извършва непосредствено на месечна база.

Всички осигурители трябва да са лицензирани и ще формират осигурителен пул. Застрахователите са задължени да записват всички желаещи, забранява се селектирането на пациенти, те ще се конкурират помежду си чрез предлагане на здравни пакети с допълнителни услуги. Ще бъде създаден гаранционен фонд, който ще се формира от средства от здравни вноски през първата година.

Модел Б
Най-съществената характеристика на новия здравен модел е преминаването от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравно-осигурителен модел. Тази промяна ще се извърши поетапно – от съвместно участие на НЗОК и застрахователите в дейностите, до пълна и цялостна демонополизация на НЗОК – вариант А.

Финансирането на новата здравна система модел Б е базирано на съчетаване на три стълба, гарантиращо нейната устойчивост и възможност за бъдещо развитие. Ще се изгради смесена система на финансиране с няколко нива на защита на гражданите.
Първи стълб – Задължително осигуряване – 8%-но здравно осигуряване;
Втори стълб - Задължително здравно застраховане – задължителна за всички здравна застраховка с фиксирана премия;
Трети стълб - Доброволно здравно застраховане – класическо застраховане

Гаранционният здравен фонд ще се създава от лицензираните застрахователи и ще покрива плащания, които не могат да бъдат покрити от лицето или застрахователя. Ще е възможно преминаване и към друг метод на заплащане – диагностично-свързаните групи. Цените ще се определят от национално рамково договаряне.

При този модел също така ще се въведат единни правила и изисквания към лечебните заведения, без значение от собствеността им. Всички ще се ползват от публичния ресурс. Същевременно трябва да бъдат увеличени правата на синдикатите, които да защитават интересите на работещите в лечебните заведения медици.

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.