fbpx

Нов Център за деца с увреждания и хронични заболявания в Силистра

28 / 09 / 2018
Написана от MedConslut

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания ще започне да функционира в Силистра през ноември тази година.

Центърът ще предлага провеждане на диагностика, лечение, медицинска и психосоциална рехабилитация, както и с продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания. Също така ще се провежда обучение на родителите на децата за поемане на грижата в семейна среда. Освен това той ще осигурява посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип.

Всичко това е включено в проект на Постановление на Министерски съвет, който е предложен за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването. До края на годината Центърът ще се финансира от средствата, предвидени в бюджета на Здравното министерство за 2018 г. за издръжка на ДМСГД – Силистра, става ясно още от проектопостановлението.

Планираният капацитет за дневни грижи е 20 деца с увреждания и хронични заболявания, като специално е предвидена дневна грижа за 5 деца с аутистични и психични проблеми.

Планираният капацитет за почасови грижи е 115 деца, като за 50 от тях се предвижда рехабилитацията да е чрез плуване и хидролечение.

Планираният капацитет за мобилни услуги е 20 деца с увреждания и тежки хронични заболявания, които ще получават грижи на място в семейната среда или в социалната услуга от резидентен тип, където са настанени.

За тях и семействата им специалисти ще осигуряват патронаж и консултиране на новородени деца с увреждания и в медико-социален риск, ще извършват необходимите им манипулации, рехабилитация, психологическа и логопедична подкрепа за децата с увреждания и тежки хронични заболявания, гласят плановете на ведомството.

За осъществяване на всички гореизброени тези дейности ще са необходими 25 медицински и немедицински специалисти, с които предложеният за закриване ДМСГД – Силистра разполага, уточнява здравният министър в доклада си.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.