fbpx

МЗ прекрати обществената поръчка за национална здравна информационна система

01 / 10 / 2018
Написана от MedConsult

Здравният министър Кирил Ананиев прекрати обществената поръчка за национална здравна информационна система. Мотивите за това са наличието на редици пропуски и нередности в обявяването й.

Една от причините е, че при обявяването на търга не е посочено, че показател „Техническа оценка“ с тежест 60% се определя от два показателя, както и не е посочено наименованието и тежестта на тези показатели. В Методиката за оценка по отделните обособени позиции не е посочено изрично, че „Техническа оценка“ представлява сбор от двата неописани показателя.

Неточности има и в други изисквания към участниците, става ясно още от документа. Министерството на здравеопазването пусна търга на 24 август, а по закон ведомството има право да поправи допуснатите грешки в 14-дневен срок, след обявяването. Предвид факта, че този срок е изтекъл, търгът се прекратява, като това решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок.