fbpx

Националният център по наркомании е преместен

10 / 07 / 2019
Написана от MedConsult

Националният център по наркомании е преместен в Националния център по обществено здраве и анализи (НОЦЗА). Това стана ясно след Постановлението на Министерски съвет за преобразуване на центъра.

Официално е записано, че дейността, имуществото, архивът, както и правата и задълженията на Националния център по наркомании преминават към НОЦЗА. В постановлението е упоменато още, че трудовите правоотношения с работещите в Националния център по наркомании се уреждат съгласно Кодекса на труда.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев трябва да извърши съответните промени в Правилника за устройството и дейността на НЦОЗА в срок до два месеца от влизането в сила на постановлението. Също така той трябва да утвърди длъжностното разписание на служителите в центъра и да уреди трудовите правоотношения на работещите в него

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.