fbpx

Лечебни заведения обявиха места за специализанти по онкология

08 / 08 / 2019
Написана от MedConsult

В сайта на здравното министерство обявиха позиции за млади лекари, които искат да придобият образователно – квалификационна степен по онкология. Общо 27 болници и онкологични центрове в страната предлагат места, като Аджибадем Сити Клиник е заявила най-много свободни позиции.

Държавата ще отпусне парични средства за базите за обучение

От Medconsult припомняме, че след промените в Наредба 1 за специализациите здравното министерство ще спонсорира базите за обучение за позициите, които са финансирани от държавата по клиничните специалности. Целта с тези изменения е осигуряването на нужните специалисти чрез спонсориране от държавата, а не от лечебни заведения.

Здравното министерство заплаща на базата за обучение месечна субсидия- две минимални работни заплати в страната и дължимите осигуровки върху тях за всеки лекар, който се обучава. След като придобият образователно – квалификационна степен, младите лекари ще бъдат разпределени в срок от 3 години в болница, която е посочена от МЗ. Ако не изпълнят задълженията си, те трябва да върнат заплатите, които са получавали по време на обучението си.

Как се определят местата за специализанти

Според Наредба 1 местата за придобиване на специалност по ал. 1 се определят в съответствие с целите и приоритетите на националната здравна стратегия въз основа на:

• информацията от анализите на състоянието на специалистите в здравеопазването
по чл. 44, ал. 2 и 3 по области;
• броя на специализантите по съответната специалност съгласно регистъра на
специализантите в здравната система;
• информацията по чл. 44, ал. 4;“

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.