fbpx

В МУ–Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ разширяват възможностите на роботизираната хирургия

22 / 01 / 2021
Написана от

За първи път в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна се извърши уникална за страната операция – робот-асистирана дясна хемиколектомия, по време на която се използва специално багрило – индоцианин зелено, приложимо при системата за флуоресцентна визуализация „da Vinci Fluorescence Imaging Vision“. Апаратурата е закупена по проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Високотехнологичната операция се извърши с помощта на последното поколение роботизирана система Da Vinci Xi, a използваното багрило дава възможност за перфектна визуализация на анатомичните структури, както и техните анатомични особености спрямо конкретния клиничен случай. Операцията бе извършена върху пациент на 70 г. с рак на възходящото дебело черво. Тя бе с продължителност 3 часа, като общата кръвозагуба на операцията бе съвсем малка – около 200мл.

Благодарение на тази уникална и иновативна системата, хирургът буквално може да се „потопи“ в оперативното поле. Широкоъгълната визуализираща система осигурява голямо оптично 3D HD увеличение, благодарение на което зрението възприема дълбочината на оперативното поле, чрез ясно видимите тъканни равнини, отдиференцирайки се структурите и ясно ориентиране в анатомията.

Firefly системата е базирана на флуоресценцията, която използва близка до инфрачервената технология, която може да бъде визуализирана от единствената по рода си ендоскопска камера на робота Da Vinci Xi. Тя е предназначена да осигури ендоскопски видими и близки инфрачервени флуоресцентни изображения в реално време. Firefly системата дава възможност на хирурзите да извършват минимално инвазивна операция, използвайки стандартна ендоскопска видима светлина, за визуална оценка на съдовете, кръвния поток и свързаната с тях перфузия на тъканите и поне един от основните извънчернодробни жлъчни пътища, общ жлъчен канал и общ чернодробен канал, с използване на близки инфрачервени изображения. Тази система има широко приложение в коремната хирургия, тъй като освен за операции на дебело черво, може да се използва и при жлъчно-чернодробни операции, по време на които е необходимо да се извърши интраоперативна холангиография (визуализиране на жлъчните пътища).

Благодарение на минимално инвазивната хирургия се осигурява извършването на големи по обем операции в коремната кухина, чрез малки разрези на коремната стена. Това намалява общата кръвозагуба и травмата, което води до по-бързо възстановяване и връщане към нормална физическа активност на пациента. Още същия ден или на следващия ден пациентът може да бъде вдигнат на крак и да започне по-бързо своя възстановителен период. Благодарение на внедрената вече в ежедневната работа роботизирана система Da Vinci Xi и системата за флуоресцентна визуализация, се дава възможност за възможно най-детайлно извършване на оперативната интервенция с точност до милиметър. Подобряват се също така и онкологичните резултати, поради точната локализация на лимфната система и последващата лимфна дисекция.

МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ вече подготви 4 екипа, които са в състояние да извършват целия спектър хирургични интервенции в областта на коремната хирургия.

Екипите са преминали обучение във водещи европейски клиники и имат амбицията да се превърнат в център за подготовка на висококвалифицирани лекари за роботизирана хирургия.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.