fbpx

Международната фармацевтична организация отличи Факултета по фармация за добрите практики на обучението по време на COVID-19

05 / 06 / 2020
Написана от

Международната фармацевтична организация отличи Факултета по фармация за добрите практики на обучение по време на COVID-19. Факултетът попадна сред деветте най-добри факултета в света, които реагират своевременно на създалата се ситуация и успяват да предоставят на студентите си адекватно обучение. Факултетът по фармация на МУ-Варна е член на FIP (International Pharmaceutical Federation ) oт 2017 г.

На 13 март българското правителство обяви извънредно положение, за да ограничи разпространението на COVID-19. В тази сложна ситуация бе предизвикателство за всички учебни заведения да осигурят безопасността на студентите и в същото време да им бъдат предоставени възможности да завършат образованието си без прекъсване при пълноценен учебен процес.

МУ-Варна въведе изцяло електронно обучение. Университетът е оборудван с най-модерните технологии за осигуряване на виртуално обучение и образование. Със съвместните усилия на ръководството, членовете на академичния състав и експертите от Центъра за електронно и дистанционно обучение студентите от всички специалности на Медицински университет – Варна продължиха обучението си съгласно утвърдения график чрез системата Blackboаrd. Лекциите и семинарите се провеждаха онлайн в реално време във виртуална класна стая, използвайки всички налични ресурси.

Екипът на академичното ръководство подкрепи отговорното отношение на студентите и техния принос в борбата срещу COVID-19 като доброволци и реши да признае отделеното им време и усилия като част от преддипломния стаж.

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.