fbpx

Доц. д-р Маджид Кадим: Изчакването заради КОВИД-19 превръща хронични заболявания в спешни състояния, не отлагайте лечение

05 / 08 / 2021
Написана от

За обострянето на хроничните урологични заболявания не може с категоричност да се обвинява КОВИД-19. Но със сигурност изчакването и отлагането на лечението им заради пандемията превърна много от тях в спешни състояния, изискващи незабавна медицинска намеса. „При задаващата се четвърта вълна на коронавирусна инфекция пациентите в обострена фаза на хроничните урологични заболявания не бива да чакат. Имаме готовност и ресурси да поемем грижата за тях.“ Този призив отправи началникът на Клиниката по урология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив доц. д-р Маджид Кадим.

В ръководеното от него лечебно звено стриктно се спазват спуснатите нови препоръки на Европейската урологична асоциация. Те са структурирани в 4 категории. Първата група е за спешните случаи, в която попадат животозастрашаващите състояния, които не могат да се отлагат повече от 24 часа. С висок приоритет са пациентите с риск от прогресия на заболяването, от метастазиране, от загуба на функция на даден орган. При тях се допуска отлагане на лечението максимум до 6 седмици. В третата група са средните по приоритет случаи, при които се допуска отлагане до 3 месеца на лечението, но задължително с преоценка при влошаване на заболяването. В групата с нисък приоритет се включват пациентите, за които има малка вероятност от прогресиране на заболяването, развитие на метастази или загуба на функциите на орган. Единствено при тях за лечението може да се изчака до половин година.

Общо 1266 пациенти са преминали през лечебното звено за последните 6 месеца. Броят на установените и доказани случаи на КОВИД-19 сред тях е 15. „Напълно вероятно е те да са значително повече, понеже при някои има безсимптомно протичане на коронавирусна инфекция. В началото на пандемията в Клиниката по урология се обособи сектор за лечение на такива пациенти. Наложи се персоналът ни да бъде подготвен за диагностициране и лечение на коронавирусна инфекция“, каза доц. д-р Маджид Кадим.

Сред критичните случаи по време на пандемията, лекувани в Клиниката по урология на  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, е пациент с аденокарцином на простатната жлеза. Човекът постъпил по спешност. С изследванията се установили завишени стойности на туморния маркер PSA, а извършената биопсия потвърдила диагнозата и хистологично. Още в първите 24 часа след успешно преминалата операция пациентът повишил температура. Това наложило да му бъде направен PCR тест, който се оказал положителен за КОВИД-19. На пациента била проведена стандартна терапия за коронавирусна инфекция. „Оздравителният процес и възстановяването му от урологичния проблем бяха контролирани и протекоха нормално“, обясни доц. д-р Маджид Кадим.

Пациент с остър обструктивен калкулозен пиелонефрит, със запушване на левия уретер и задържане на урина вследствие на заседнал камък постъпва по спешност в Клиниката по урология. Направен му е т. нар. висок дренаж с перкутанна нефростома. Междувременно телесната му температура се повишава и последвалото изследване с PCR тест доказва коронавирусна инфекция. Веднага е назначена стандартна по алгоритъм терапия за КОВИД-19. Благодарение на урологичното лечение камъкът е елиминиран и проходимостта на уретера – възстановена. Пациентът е изписан в добро общо състояние без дихателна недостатъчност.

„Тези пациенти, прекарали КОВИД-19, както и всички лекувани в Клиниката по урология на УМБАЛ „Свети Георги“, се проследяват амбулаторно или стационарно в зависимост от тяхната патология. Целта е да имаме наблюдение върху състоянието им за евентуални усложнения “, увери началникът на лечебното звено доц. д-р Маджид Кадим.

По време на пандемията в Клиниката по урология са лекувани много пациенти с невъзможност за отлагане остри и онкологични заболявания. Други пациенти, настанени за лечение от КОВИД-19 в други звена на УМБАЛ „Свети Георги“, са били консултирани и обслужвани от специалистите на клиниката при спазване на противоепидемичните мерки. „По време на пандемията целият персонал на Клиниката по урология на УМБАЛ „Свети Георги“ бе на първа линия, не е прекъсвал първичната спешна урологична помощ, както и диагностичния и терапевтичния процес“, заяви доц. д-р Маджид Кадим. Той подчерта, че голяма част от лекарите, сестрите и санитарите в ръководеното от него лечебно звено са прекарали коронавирусната инфекция – някои с типична клинична картина, други с леко или асимптоматично протичане.

„Към настоящия момент броят на урологичните операции се нормализира. Страхът и паниката не са каквито бяха в началото на пандемията. Професионално, материално и емоционално е налице по-голяма готовност за бъдещи предизвикателства. КОДИД-19 промени нашето мислене, поведение и отношение към всичко около нас. Ние сме по-подготвени, по-внимателни, по-опитни и по-здравомислещи от преди“, обобщи доц. д-р Маджид Кадим.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.