fbpx

Ръководството на УМБАЛ “Александровска” отчита финансова печалба за 2021

01 / 02 / 2022
Написана от

По време на пресконференция настоящото ръководство на УМБАЛ “Александровска” обяви резултатите от началото на своето управление през м. юли 2021 година. Д-р Атанас Атанасов и заместниците му поеха мениджмънта на най-голямата и най-старата университетска болница в страната в условията на извънредна епидемична обстановка, след преминали няколко епидемични вълни от COVID-19 и потенциална заплаха от нова вълна през есента и зимата. Натискът върху здравната система през последната година и половина налагаше проявата на изключителна гъвкавост и предвидимост при вземане на управленски решения, особено в ситуация на потенциален риск от ръст на заболеваемостта и броя на хоспитализираните пациенти, страдащи от тежък COVID-19 и усложненията му.

Като една от основните тежести, съпътстващи управлението на УМБАЛ „Александровска“, директорът изтъкна тежестта от наследените задължения към доставчици. Това наложи още в самото начало да бъде разработен план за погасяване на просрочените задължения, чрез предоговаряне с доставчиците, реорганизация на текущите разходи (прекратяване на неизгодните договори, оптимизиране на администрацията, окрупняване на структури и др.). Въз основа на констатираните проблеми и подреждането им по степен на важност бяха формулирани ясни приоритети с цел създаване на позитивна перспектива за устойчиво развитие на търговското дружество и усъвършенстване на работните процеси в него. Първостепенна задача, която си постави ръководството, беше обръщане на негативните тенденции, извеждане на болницата от финансовата катастрофа, създаване на възможност за покриване на просрочените задължения и устойчиво бъдещо функциониране. С цел решаване на констатираните проблеми бяха предприети редица оздравителни мерки и действия, сред които частично преструктуриране и/или обединяване на някои клиники със сходни дейности. Беше извършена промяна в структурата и състава на администрацията, както и някои персонални промени в ръководния състав.

Ръководството на УМБАЛ “Александровска” представи конкретните инструменти, които се приложиха с цел по-добро финансово управление, а именно:

  • Разработване на план за приходи от НЗОК, МЗ и други източници;
  • Анализ на функционалните задължения на структурните звена – клиники, лаборатории, администратрация и Болнична аптека;
  • Възлагане на конкретни планове за оптимизиране дейността на отделните клиники, лаборатории и структурни звена;
  • Планиране на разплащанията (текущите), съобразно приходите;
  • Създаване на система за контрол върху приходите и разходите;
  • Актуализиране на ценоразписа за платените медицински услуги, в съответствие с повишените разходи за тези здравни дейности, което да доведе и до оптимизиране на приходите от тях.
  • Изработване на план за погасяване на неразплатените просрочени задължения на лечебното заведение.

В стратегическия план на УМБАЛ “Александровска” беше предвидено финансовият резултат в края на 2021г. да възлезе на загуба в размер на 890 хил. лв. (редуциране при 2 656 000 лв. за предходната 2020г.). Постепенният характер на въздействието на предприетите мерки в тази насока определя прогнозния финансов резултат чрез намаляването на загубата и през следващата 2022г. – до 516 хил. лв. и реализирането на печалба през 2023г. (995 хил. лв.) и нейното постоянно увеличение в годините след това.

По предварителни данни от счетоводството (предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2021г.) финансовият резултат още през тази година е печалба в размер на 2 221 000 лв.

 Д-р Атанасов изтъкна, че тези данни дават увереност на ръководството, че то ще съумее да изведе Александровска болница от финансовата катастрофа много по-рано от очакваното. Изпълнителният директор уточни, че този резултат е съвсем предварителен, тъй като е преди облагане, все още не са осчетоводени напълно всички разходи за декември, актюерската оценка, компенсируемите отпуски и др., но все пак е оптимистичен. Финансовият отчет към края на септември показва намаление на текущата загуба с 80% или с 3 624 000 лв. спрямо същия период на миналата година, споделят от лечебното заведение. 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.