fbpx

Онкологичните заболявания заемат важно място в диагностично-лечебния процес на УМБАЛ „Свети Георги“

04 / 02 / 2022
Написана от

В Световния ден за борба с рака лекарите в Университетската болница в Пловдив споделят ефективни методи за профилактика, диагностика и лечение на заболяването.

 Рак на белия дроб, на простата и на дебелото черво са сред най-разпространените онкологични заболявания, регистрирани в клиниките на УМБАЛ „Свети Георги“ през последните две години. Общо в лечебното заведение за изминалата 2021 г. са лекувани  1 611 възрастни пациенти с онкологична патология, съобщи проф. д-р Жанет Грудева, заместник-изпълнителен директор на Университетската болница в Пловдив и началник на Клиниката по хематология в деня, в който лекарите отбелязват Световния ден за борба с рака.

Наблюдава се тенденция за подмладяване на онкологичните заболявания и за нарастване честотата на някои от тях, подчерта проф. Грудева.  Както у нас, така и по света, расте броя на карциномите на женските полови органи и на гърдата, някои онкохематологични заболявания, сред които Ходжкинов и Неходжкинов лимфоми, както и меланомът. Всичко това налага глобална ескалация на усилията за борбата с тези заболявания, както и създаване на ефективни програми за превенция и контрол, добави тя.

Статистиката сочи, че около 40% от случаите на ракови заболявания могат да бъдат предотвратени, стига да се прилагат съвременни методи за профилактика, диагностика и лечебна дейност. Клиниките на УМБАЛ „Свети Георги“ разполагат с модерна апаратура, високо квалифицирана кадрова обезпеченост и най-съвременните методи за диагностика и лечение на солидни тумори, подчертават от здравното заведение. Така, например, в Отделението по обща и клинична патология се извършва модерна морфологична и имунохистохимична хистологична верификация, която се допълва със съвременна молекулярно-генетична диагностика в Отделението по медицинска генетика.

Отделението по образна диагностика разполага с модерна апаратура - дигитален скопично-графичен апарат, последно поколение дигитален мамограф, ултразвуков апарат с възможност за контраст-усилена ехография и еластография за допълнителна характеристика на съмнителни формации, високоскоростен компютърен томограф и магнитно-резонансен томограф.

Дигиталният мамограф позволява едноетапно получаване на образи и при пациентки с по-големи размери на млечните жлези, което е трудно постижимо със  стандартна апаратура, каза проф. Грудева. По думите й апаратът има и вграден софтуер, с който е възможно мамографско изследване на млечни жлези със силиконови или друг тип импланти. Миналата година в звеното е инсталирана и ангиографска апаратура за извършване на широк спектър от терапевтични и диагностични процедури, с тенденция към развитие на интервенционална онкология.

Отделението по нуклеарна медицина провежда високо специализирани медицински процедури за функционална образна диагностика чрез използване на последно поколение хибриден апарат SPECT/CT и РЕТ/СТ скенер на „Siemens“. Данните на здравното звено сочат, че през 2021 г. с PET/CT са изследвани 2 127 пациенти с различни онкологични заболявания. От тях 28% са с карцином на млечната жлеза, 17,5% с гинекологични карциноми, 14% с карцином на дебелото черво и 6,5% с карцином на белия дроб. За същия период на хибридния SPECT-CT апарат са проведени сцинтиграфски изследвания на 882 пациента, сред които преобладават тези с карцином на простатата и на млечната жлеза за откриване на костни метастази. На трето място са пациентите с диференциран карцином на щитовидната жлеза за целотелесна йодна сцинтиграфия.

Клиниката по лъчелечение разполага със съвременна апаратура за перкутанно лъчелечение, структура за метаболитна брахитерапия, 2 модерни линейни ускорителя и Кибернож, който е единственият съвременен апарат за роботизирана радиохирургия в страната. Като неинвазивна алтернатива на хирургичния метод за лечение на различни тумори, вкл. метастази, той се прилага при неподвижни и „подвижни” органи, като: бял дроб, черен дроб, панкреас и простата. Подходящ е за лечение са тумори с размер от 1.5 до 4 см. Прецизността му позволява да се лекуват множество лезии, вкл. и такива, които се смятат за недостъпни за операция. От Клиниката съобщават, че през 2021 г. са проведени 148 интервенции с Кибернож, като лечението е напълно безплатно за здравноосигурените лица.

Клиниката по медицинска онкология, Клиниката по клинична хематология и Отделението по детска клинична хематология и онкология провеждат съвременна диагностика и лекарствено лечение на пациенти с онкологични, онкохематологични и детски злокачествени заболявания. Геномното профилиране осигурява възможности за персонализирана терапия, която включва нови молекули на прицелна и имунотерапия. За онколозите тя гарантира много по-висока ефиктивност и е свързана с по-малко странични ефекти.

 Предимство на диагностично-лечебния комплекс в УМБАЛ „Свети Георги“ е, че разполага и с екип за психологическа подкрепа и ранна рехабилитация.

COVID-19 и онкологичните заболявания

Статистически в УМБАЛ „Свети Георги“ не се наблюдава достоверно увеличение на ново диагностицираните онкологични заболявания, което да е свързано конкретно с разпространението на COVID-19. Според лекарите епидемията е повишила смъртността при инфектираните пациенти с малигнени заболявания. Като се позовават на актуалните становища на Американското (ASCO) и Европейското (ESMO) дружества по онкология, те препоръчват ваксинация при тези пациенти заради по-висок риск от заразяване, по-тежко протичане и по-неблагоприятен изход на болестта. Препоръките изискват ваксината да се приложи преди започване на противотуморното лечение. Спецификата на поведение за съответната нозологична единица и вид терапия е представена от националните Експертни съвети.

ТОП 3 на най-разпространените злокачествени заболявания в България и по света

Ракът на белия дроб, женската гърда и дебелото черво са трите основни локализации при новозаболелите пациенти и едни от първите 5 причинители на летален изход. На тези три вида карциноми се дължи 1/3 от заболяемостта и смъртността от рак в света. В ТОП 3 при мъжете се нареждат: ракът на белия дроб - 14.3%, на простатата - 14.1% и на дебелото черво -10.6%. При жените най-висока заболеваемост има от рак на млечните жлези - 24.5%, на дебело черво - 9.4% и от белодробен карцином - 8.4%. Статистиката за света е аналогична и за България. Новите случаи у нас през 2020 г. са над 36 000.  Общо в страните от ЕС те са 2.7 млн. души, а други 1.3 млн. души са починали от болестта.

 Защо 4 февруари?

Световният ден за борба с рака е инициатива, която стартира през 2000 г., за да привлече внимание към проблема и отдаде дължимото на организации, общности и отделни лица, и техните усилия за превенция, диагностициране и лечение на заболяването. По предложение на Международния съюз за контрол на рака и СЗО, отбелязването на този ден е под надслова: „I Am and I Will“ - „Аз съм и Aз ще бъда“, който кумулира постигнатите успехи до момента, както и надеждата за ефективна борба с коварната болест в бъдеще. Счита се, че ако не се предприемат решителни действия сега, случаите на ракови заболявания до 2035 г. ще нарастнат с 24%, като така заболяването ще стане водещата причина за смърт в ЕС.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.