fbpx

543 пациенти с Covid-19 са пациентите в реанимацията на „Пирогов“ по време на III-та и IV-та вълна на пандемията

09 / 02 / 2022
Написана от

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов“ приема над 36 хиляди пациенти през 2021 г. От тях пациентите с коронавирусна инфекция през същия период са  4 862 лица, съобщават от лечебното заведение.

По време на третата вълна на Covid-19 (март-април 2021 г.) в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ са разкрити 400 легла за пациенти с коронавирус в тежко състояние. Реанимационните легла на болницата за това заболяване през този период са 65 броя. Преминалите пациенти в тежко състояние през март и април на 2021 г. са 2 084, а в реанимация екипите на лечебното заведение се борят за живота на 260 болни в продължение до 6 месеца в някои случаи.

Подобна е статистиката и за четвъртата вълна на Covid-19 (октомври-ноември 2021 г.) – разкритите легла за пациенти с коронавирусна инфекция са 215, като те обслужват нуждите от лекарска помощ на 1 668 пациенти в тежко състояние за периода. 283 са болните, получили специализирана медицинска грижа за продължителен период от време в реанимацията на „Пирогов“.  

Предвид спецификата на заболяването, както и профила на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ с акцент върху спешността, болницата успява да обособи строго отделени Covid-19 сектори. Създаден и спазван е строг протокол за работа, който помага на лечебното заведение да организира дейността си, така че да е в състояние да посреща тежестта на кризата и нуждите на болните. В „Пирогов“ от Covid-19 се лекуват пациенти с тежка характеристика. Специфично в грижата за Covid-19 болните в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е, че нуждаещите се от кислородотерапия получават медицинска грижа в специално подготвените отделения включително и с апарати за подаване на интензивно количество кислород, когато е необходимо. Реанимацията в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е звено само за най-тежко засегнатите от вируса, чиито живот зависи от апаратна вентилация. По своята същност тази организация на работата на „Пирогов“ превръща Covid-19 отделенията на болницата в огромен сектор за интензивна грижа. От началото на пандемията посрещаме и се грижим за пациенти от всички болници на Софийска област, които не разполагат с реанимационни сектори. За разглеждания период, в „Пирогов“ са превеждани и болни от коронавирус в силно усложнено състояние от лечебни заведения от цялата страна. Тежестта на болестта и клиничните й проявления при пациенти с широка гама от допълнителни заболявания, както и ниският процент на ваксинация в България, водят до отчитане на 17.9 процента смъртност по време на третата вълна и 24.09 процента леталитет при четвъртата вълна.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.