fbpx

Около 6-7% от всички пациенти на педиатрията на УМБАЛ „Свети Георги“ страдат от редки заболявания

28 / 02 / 2022
Написана от

Лекарите съветват родителите да обръщат внимание за нарушения в общото състояние, развитието, структурата и функцията на тялото и при всяко атипично състояние да търсят специалисти

Не повече от 350 деца с редки заболявания се лекуват за една година в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Най-много случаи се наблюдават в детската хематология и онкология, следвани от отделенията по ендокринология, пулмология, неврология, кардиология и ревматология, гастроентерология и нефрология, съобщи началникът на Клиниката проф. д-р Иван Иванов.

Годишно хоспитализираме по 4 500 деца, от които не повече от 6-7%, страдат от редки болести, каза той. Макар редките заболявания да се характеризират с голямо разнообразие от признаци и симптоми, повечето от тях остават неразкрити дълго време, защото симптомите не са специфични или не се познават, а диагностичните изследвания са скъпи и трудно достъпни, добави проф. Иванов.

В Световния ден на редките заболявания, който се чества всяка година в последния ден на февруари, лекарите на УМБАЛ „Свети Георги“ съветват родителите да потърсят веднага специалист, ако децата им често имат различни видове петна по тялото, изразена бледост, увеличени коремни органи, чести, необичайни или трудно овладяващи се или рецидивиращи инфекции, повръщат, изостават на ръст спрямо връстниците си, имат необичайно поведение, движения с една и съща характеристика или изостават в интелектуалното или двигателното си развитие. От значение е и дали гръдните жлези се развиват при момичетата преди 8-годишна възраст, или пък липсват при 13-годишните, както и всяко друго необичайно състояние на гениталиите. Родителите да обърнат внимание и ако детето не е проходило до година и половина, не говори на 2 години или избягва да играе с други деца, изброяват педиатрите някои от ранните признаци за възникване на заболявания.

Съвременната медицина предлага лечение за голяма част от редките болести, включително чрез най-съвременните генни терапии. Изисква се генетична диагноза и се препоръчва пренатална диагноза при всяка следваща бременност, подчерта и проф. Иванов. По думите му, за да бъдат открити навреме, здравните заведения се нуждаят от специалисти по различни профили на педиатрията, достъп до съвременни образни, функционални, морфологични и генетични изследвания. Правилното лечение изисква също различни видове специалисти, в т.ч. диетолози и кинезитерапевти, като се предлагат и възможностите за  подобряване качеството на живот и насочване към групи за взаимопомощ и подкрепа, добави той.

Миналата година в детската онкохематология са се лекували 88 деца с редки заболявания, от които 39 с вродени дефекти на хемостазата, 20 - с таласемия, 13 - с остра лимфобластна левкемия, 4 - с Остеосарком и 3 - с мекотъканен сарком. По-редки са: остра миелоидна левкемия, невробластом, нефробластом, сарком на Ewing, анемия на Fanconi и придобита апластична анемия, които са по 1-2 случая на година, обясняват онкохематолозите в Пловдив.

Броят на децата с ендокринни редки заболявания в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ не са с по-голяма честота от тази, която се наблюдава в световен мащаб, казаха лекарите в отделението. В детската ендокринология“ се наблюдават предимно имунни дефицити, метаболитни болести, невродегенеративни заболявания и хипопитуитаризъм. От всички 70 деца, които се лекуват в отделението, 26 са с хипопитуитаризъм, 20 - с дефицит на PDHC,  8 - с вродената надбъбречна хиперплазия (ВНХ) и по 4 деца с идиопатичен централен ранен пубертет и надбъбречна недостатъчност, изброи д-р Цветана Цветанова.

Хипопитуитаризмът е еднокринно заболяване, което се характеризира с намалено или напълно липсващо отделяне на един или няколко хормона от хипофизната жлеза, а ВНХ се дължи на генетичен дефект, водещ до ензимна нефункционалност в синтезата на кортизол или секреция на алдостерон. Дефицитът на пируват дехидрогеназен комплекс пък е едно от най-честите редки невродегенеративни заболявания, свързани с нарушен метаболизъм.

В звеното по „Детска неврология“ се лекуват по около 50-60 деца на година, като преобладават генетично-моногенните заболявания и хромозомопатии, с нарушена двигателна функция като детска церебрална парализа (ДЦП), спинална мускулна атрофия, прогресивна мускулна дистрофия и интелектуален дефицит. Най-рядко срещан е субакутен склерозиращият паненцефалит - прогресиращо и фатално заболяване, което се развива от 7 до 10 години след прекарана морбилна инфекция, обясни доц. Илияна Пачева.

Приблизително по около 50 случая годишно лекуваме и в отделението по кардиология и ревматология, като най-чести са вродените сърдечни малформации и нарушения в колагеновия синтез, каза д-р Любов Чочкова.

Редките заболявания, които се проследяват на 6 или на 3 месеца в детската  пулмология и алергология, са 43, сред които 37 с муковисцидоза, по 2 деца с хуморален имунен дефицит IgА и синдром на Картагенер и по един случай с вроден лобарен емфизем и вродена бронхиална артезия.

В нефрологията са диагностицирани 5 деца, като преобладаващите случаи у нас са тубулопатиите, които засягат бъбречните каналчета на нефрона. В голямата си част те остават неразпознати заради неспецифичните симптоми - загуба на минерали, соли, витамини, нарушение в киселинно-алкалното равновесие, забавен растеж и др., подчертават лекарите. В отделението е диагностицирано и едно дете с атипичен хемолитично-уремичния синдром (ХУС), който се характеризира с микроангиопатична хемолитична анемия, намалено количество тромбоцити и повишено количество на азотните тела в кръвта. Заболяването е най-честата причина за остра бъбречна недостатъчност в ранна детска възраст, обясни д-р Петя Маркова.

Гастроентеролозите в Детската клиника на УМБАЛ „Свети Георги“ наблюдават редки болести като: синдром на късо тънко черво, редки форми на възпалителни чревни заболявания, целиакия с епилепсия и окципитални калцификати, изолирана атрезия на жлъчните пътища, вродени кисти на дуктус холедохус, изолирана чернодробна поликистоза и тромбоза на порталната вена, което е рядко съдово чернодробно заболяване. Миналата година в отделението са се лекували общо 12 пациенти с такива диагнози, без случая с изолираната чернодробна поликистоза. Новодиагностицирани от началото на тази година са 3 деца, каза д-р Иван Янков.

Световната практика сочи, че основната причина за редките болести е генетичната предопределеност, която обуславя грешки в обмяната на веществата или структурни нарушения. Както в света, така и у нас, те не се познават достатъчно, и затова лекарите не могат да насочат навреме родителите към съответните специалисти, подчертават детските лекари на УМБАЛ „Свети Георги“. Затова и много от пациентите с редки заболявания остават неразкрити. Диагнозата може да се забави с години, а това значително влошава състоянието на пациента, подчерта и проф. Иван Иванов.

За Клиниката по педиатрия

Клиниката разполага с интензивно отделение за пациенти с животозаплашващи състояния като: кома, остри отравяния, епилептичен статус, тежка дихателна, сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др., както и със 7 специализирани звена - „Пулмология и алергология“, „Детска онкохематология“, „Детска неврология“,“, „Детска ендокринология“, „Детска гастроентерология и детска нефрология“, „Кардиология и ревматология“ и „Ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието“.

За специализирани дейности в тези звена са разкрити: трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии, център за диспансеризация на деца с онкохематологични заболявания, Диабетен център, център за лечение на деца с муковисцидоза и звено за интердисциплинарна диагностика и рехабилитация на нарушенията в нервно-психическото развитие. Клиниката разполага и с кабинет по психология, консултативен кабинет по хранене, детска кухня за диетично лечение на хоспитализираните деца.

Освен високо квалифициран екип, здравното звено е оборудвано и с всичко необходимо за изпълнение на лечебно-диагностичната дейност по педиатрия и всички педиатрични профилни специалности, което я извежда на най-високото - трето ниво на компетентност, съгласно Медицински стандарт по „Педиатрия“. За 2019 г. то е носител на наградата на Българска педиатрична асоциация - „Педиатрична клиника на годината“.

Защо  се отбелязва на 28 февруари

Световният ден на редките болести се чества всяка година в последния ден на февруари. Кампанията за увеличаване осведомеността на населението за тези заболявания е създадена от EURORDIS и нейния Съвет на националните сдружения през 2008 г.

За рядко заболяване се счита всяко, което засяга по-малко от 1 на 2000 граждани. Повечето редки болести са генетични и присъстват през целия живот на човека, дори ако симптомите не се появят веднага след раждането. Засегнатите у нас са между 350 000 и 400 000 души.

Редките болести се характеризират с голямо разнообразие от симптоми и признаци, като само за малка част от тях има лечение – приблизително за около 5% от над 8 000 заболявания, С развитието на генетиката и фармакологията този процент непрекъснато нараства..

По данни на Световната здравна организация около 75 на сто от пациентите с редки заболявания са деца. Засегнати са общо 5% от населението на ЕС, като 85% от редките болести са наследствени.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.