fbpx

През май две трети от структурите на Александровска болница реализират печалба

16 / 07 / 2022
Написана от

С 20% повече са пациентите в сравнение със същия период от предходната година

Положителен резултат е налице при 20 от общо 28 структурни звена на болница "Александровска", изразяващ се в печалба от 1,5 млн. лева, сочат данните от отчета за м. май. Данните от прогнозирания счетоводен финансов резултат за юни запазват тази тенденция, посочват от лечебното заведение. 

Настоящото ръководство пое най-старата болница в България пред фалит с над 70 млн. лева задължения. Направените юридически и финансови анализи устанавиха редица проблеми, които трябваше да бъдат спешно решени. Освен финансови и организационни, те бяха и продължават да имат материално естество. Александровска болница е втория по-големина болничен комплекс в страната и има над 23 отделни сгради с различна големина, етажност, години на застрояване и степен на амортизация и 28 различни клиники, някои от които са уникални за страната. В същото време в окото на кризата с Covid-19  Александровска болница беше на първа линия и едно от най-натоварените лечебни заведения от самото начало на пандемията. Въпреки преустановения планов прием и планови операции за няколко месеца, в периода 1.07.2021– 30.06.2022г. през УМБАЛ „Александровска“ са преминали 27 512 пациенти или с 20% повече в сравнение със същия период от предходната година. За лечение постъпват болни от цялата страна, част от тях са неосигурени лица, информират от боницата.

Оздравителните мерки, които предприе ръководството в рамките на една година от своето управление не само изведе болницата от финансовия тупик, но и дава увереност, че тя има потенциал да излезе самостоятелно от финансовата криза и да покаже възходящо развитие в недалечно бъдеще. Това ще бъде възможно на първо място, след като се уредят просрочените задължения към доставчици, натрупани по време на предходните ръководства на болницата в размер на 35 млн. лева. Пръв и основен приоритет на мениджмънта остава решаването на проблема с просрочените задължения.

Въпреки негативните тенденции в минали периоди, е налице воля за промяна, направени са и реални стъпки за преодоляването на кризата и задлъжнялостта. 

Това наложи още в самото начало да бъде разработена и приведена в действие цялостна оздравителна програма с цел създаване на позитивна перспектива за устойчиво развитие на търговското дружество и усъвършенстване на работните процеси в него. Въз основа на констатираните проблеми и подреждането им по степен на важност беше създадена нова система за вътрешен контрол върху приходите и разходите чрез предоговаряне с доставчиците, прекратяване на неизгодните договори, окрупняване на структури със сходни дейности и др.

В края на м. май 2022г. Съветът на директорите взе решение да назначи специалист в областта на финансовото управление (прокурист), който се включи в ръководния екип и в усилията му за преодоляване на наследеното тежко финансово състояние. Бяха водени преговори с банкови институции за получаване на кредит за преструктуриране и погасяване на просрочените задължения на болницата, като и срещи с министъра на здравеопазването, с ръководството на Българска банка за развитие и с министър-председателя на Република България. Към този момент държавата на най-високо ниво е ангажирана с каузата за спасяването на Александровска болница и се очаква в близките дни да бъде решен проблема с погасяването на просрочените задължения на дружеството.

Настоящият управленски екип продължава усилията си за извеждане на лечебното заведение от тежката финансова криза и да гарантира устойчивото му бъдещо развитие в полза на българските граждани и пациенти.

Най-належащият проблем на Александровска болница остава решението за взимане на кредите от търговска банка за погасяване на приблизително 40 млн. лева задължения към доставчици, натрупани преди настоящият екип на болницата да поеме нейното управление.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.