fbpx

Проведе се виртуална конференция на Черноморската университетска мрежа в партньорство с Мрежата на университетите от европейските столици

21 / 06 / 2020
Написана от

На 18 юни 2020 г. Черноморската университетска мрежа съвместно с Мрежата на университетите от европейските столици (UNICA) проведоха виртуална конференция на тема „Въздействие на COVID-19 върху университетите". Участници в онлайн срещата бяха ректорите и заместник-ректорите на университетите в София (България), Букурещ (Румъния), Тирана (Албания), Белград (Сърбия), Анкара (Турция) и Киев (Украйна). Модератори от страна на Черноморската университетска мрежа беше нейният генерален секретар проф. Еден Мамут, а от страна на UNICA беше президентът й проф. Лучиано Сасо.

Участниците във виртуалната конференция приветстваха представителите на Медицински университет – Варна проф. Тодорка Костадинова, доц. Анета Докова и екипа на отдел „Международно сътрудничество" като дългогодишни партньори и приятели.

Конференцията се проведе в четири сесии. В Сесия 1 „Към виртуално и смесено обучение" се обсъдиха основните предизвикателства за всеки университет по време на кризата с COVID-19, най-важните уроци, които научихме за онлайн обучението и оценяването и опита с конкретни специалности и дисциплини. Постави се въпроса как да осигурим качество на обучението при виртуална и смесена студентска мобилност, както и възможности за виртуална и смесена мобилност за преподавателския и административно-технически персонал.

Акцент на Сесия 2 бяха новите предизвикателства пред университетския мениджмънт и участниците в него обсъдиха могат ли други „доставчици" на онлайн образование като например Coursera, Edx и др. да бъдат конкуренти на университетите и дали университетите ще оцелеят в новата дигитална ера. С особена загриженост се повдигна въпросът за научноизследователските дейности и иновациите по време на кризата.

Университетските ръководители споделиха опита си относно предизвикателствата и възможностите, които коронавирусът постави пред университетските администрации, и за начина, по който са организирали дейността на различните звена като лаборатории, библиотеки и др.

Онлайн конференцията завърши с темата за образованието и обществото: Как да намалим риска от дигиталното разделение в резултат на социално-икономическите различия в нашите общества? Промениха ли се поради кризата стратегиите на университетите в изпълнение на целите за устойчиво развитие, приети от Обединените нации? Каква роля могат да играят университетите, за да помогнат на своите общества да се справят с надвисналата икономическа криза?

Медицински университет – Варна е член на Черноморската университетска мрежа, която е със седалище в Университета „Овидий", от 1996 г. Проф. Лучиано Сасо, който е и заместник-ректор по европейски университетски мрежи в университета „Сапиенца" в Рим беше на посещение в нашия университет през февруари 2018 г. и изнесе почетна лекция на тема „Стратегии за интернационализация".

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.