fbpx

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов откри нов компютърен томограф в УМБАЛ „Св. Марина“ и посети МУ-Варна

26 / 02 / 2021
Написана от

С тържествен водосвет за здраве, отслужен от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, бе открит новият компютърен томограф в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. Лентата прерязаха министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов и изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Силва Андонова. На събитието присъстваха още проф. д-р Красимир Иванов, председател на Общото събрание на МУ-Варна, и областният управител на Област Варна г-н Стоян Пасев. Министър Ангелов се срещна и с ръководителите на клиники в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. По-късно Ректорът проф. д-р Валентин Игнатов посрещна министъра на здравеопазването в МУ-Варна, където той проведе работна среща с академичното ръководство, а след това се срещна и със студенти от различни специалности.

По-рано при откриване на изключително модерния компютърен томограф проф. д-р Силва Андонова каза: „С откриването на този скенер ние за пореден път доказваме и продължаваме мисията УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна да бъде високотехнологична болница в полза на пациентите не само от Североизточна, а от цяла България. Новият компютърен томограф предлага уникални възможности от една високотехнологична скенеграфска образна диагностика и селективна ангиография, метод, който помага както в спешната медицина, така и при диагностиката на много заболявания. Придобивайки тази нова и уникална за страната техника, ще можем и да обучаваме нашите студенти, специализанти и докторанти. Апаратурата е уникална с това, че е първият скенер с две рентгенови тръби, което дава възможност за много бърза скенеграфска диагностика, както и изследване на функцията в реално време. Тази придобивка е както за пациентите, така и за лекарите, защото по този начин те се чувстват уверени, че работят с най-висококачествена апаратура и могат да бъдат в полза на всички пациенти, които прекрачат прага на болницата“. Новият компютърен томограф с два рентгенови източника е производство на фирма SIEMENS Healthcare GmbH, Германия. Апаратът има отлични образни качества с висока пространствена и контрастна мекотъканна разделителна способност. Разполага с широк отвор за пациента и висока максимална скорост на ротация. Предимства на апаратурата са и възможността да работи с по-ниска доза и потенциал за намаляване на контрастното вещество, редукция на лъчевата доза при запазено качество на образите, изключително бързо сканиране – за 1 сек. сканира гръден кош и корем, възможност за 4D заснимане и за перфузия на цели органи – мозък, сърце, черен дроб, персонализиран скан на всеки пациент в зависимост от възраст, тегло и клинични показания. Скенерът дава възможност и за изследване в режим на двойна енергия за откриване на костномозъчен едем, получаване на виртуален безконтрастен образ след субтракция на контраста, определяне химичен състав на конкременти и изобразяване на уратните тофи при подагра.

2

Проф. Костадин Ангелов поздрави екипа от специалисти, които ще работят с новата апаратура, и им пожела успех. „Винаги, когато съм идвал в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, съм се чувствал спокойно, защото това една от малкото болници в страната, където пациентите получават комплексната грижа, от която се нуждаят, заслуга на ръководството на лечебното заведение и на МУ-Варна. Тук практиката и науката дават най-доброто от себе си на българските пациенти. Бих искал да изкажа благодарността си на всички работещи лекари на територията на болницата. Новият скенер ще им даде пълен комфорт и сигурност в работата. Апаратурата е единствена и уникална за страната. Тя позволява да се извършва всичко в областта на образната диагностика. Новата технология е изключително голямо предимство и полза за пациентите на болницата“, каза проф. Ангелов.

На срещна с ръководителите на клиниките в УМБАЛ „Св. Марина“ министър Ангелов каза: „Искам да благодаря на всички за усилията, които положихте по време на Ковид-19 кризата. Над 3300 са спасените животи в лечебното заведение. Знам, че този самоотвержен труд има висока лична цена. Благодаря за това, че се раздадохте в тази криза. В УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна се случва и още нещо уникално за страната – това е единствената болница в България, в която се предлага комплексно лечение на всички заболявания. Това е ваша заслуга и отново искам да благодаря на всички за усилията и екипната работа. Това е моделът, който трябва да се случи в почти всички големи лечебни заведения в страната. Предполагам сте чували за една идея, която аз имам – изграждането на 10-12 болници в страната, в които да се предлагат всички медицински услуги, които трябва да се предлагат в една модерна болница. Убедено мога да кажа, че УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е болницата, по която трябва да се равняват тези 10 или 12 болници в страната. Това не става за един ден, нито за една година. Това става за много години с ясна и осъзната мисия и политика. В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна има още един модел, който съм сигурен, че ще се мултиплицира в страната, и това е доброто взаимодействие между Медицинския университет и лечебното заведение. То рефлектира в много посоки, както в намирането на подходящи лекари, които да специализират и да продължат да развиват клиниките, така и при постигането на много добри лечебни и научни резултати.“

Пред ръководството и студентите от МУ-Варна министърът изрази възхищението си от модерната материално-техническа база, високите технологии и отличната организация на учебния процес в електронна среда. „Медицински университет – Варна е един от водещите университети в рейтинговата система в България и лидер в медицинското образование в страната. Това, което прави огромно впечатление е, че вие бяхте готови за извънредната ситуация, т.к. бяхте създали електронната среда за обучение както в предклиничните науки, така и в клиничното обучение. Прави впечатление, че в университета всичко е дигитализирано и мога да кажа, че изпреварвате времето.“, заяви проф. Ангелов. На срещата с академичното Ръководство бяха обсъдени различни теми, между които приоритетите за страната при обучението на студентите по медицински и здравни специалности, специализациите и докторските програми. Министърът акцентира върху изключителното значение на специалност „Здравни грижи“ поради същественият недостиг на кадри в България. Студентите имаха възможност да зададат своите въпроси на министър Ангелов.

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.