fbpx

Прокуратурата възложи на НЗОК проверка на болници и лекари

13 / 06 / 2019
Написана от MedConsult

Прокуратурата възложи на НЗОК пълна проверка на дейността на договорните й партньори- болници, медицински практики, лекари, зъболекари.

Целта на проверката е гарантиране на нормативноустановеното право на достъп до медицинска помощ, съобщават от прокуратурата.

Срокът за извършване на проверката е двумесечен, след което на ВАП ще се представи обобщена информация за констатираните нарушения, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на разкритите случаи на неспазване на закона и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. възстановяване на неоснователно получени суми, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления, постановени административни актове.

Обект на проверката е дали здравно осигурените са плащали на болници и лекари, какви суми и на какво основание, когато оказаната медицинска или дентална помощ е по договор с НЗОК.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.