fbpx

МЗ беше осъдено за липса на състрадателно лечение и за дискриминация

09 / 03 / 2018
Написана от MedConsult

Министерство на здравеопазването е осъдено от близки на починал пациент заради липсата на правила за състрадателно лечение у нас. Това става ясно от решение на Административния съд в София от 2 март 2018 година.
Случаят засяга мъжът, страдал от тежко онкологично заболяване – аденокарцином на простата, като диагнозата е поставена през април 2008 година.
Установени са множество метастази, а в процеса на заболяването общото физическо състояние на пациента се е влошавало. Провело се лечение, което дало приемлив резултат за болния, но през 2011 г. то е спряло да дава резултат. Докато болният е бил в сравнително добро общо здравословно състояние, той и близките му започнали интензивно търсене на алтернативен изход за лечение и облекчаване на съпровождащите заболяването страдания.
Търсейки алтернативна терапия, те узнали за съществуването на метод на лечение с т.нар. ваксина К. /„M. C.― fluid/, която, макар и в експериментална фаза и при клинични изпитания, в някои страни давала много добри резултати.
Пациентът и близките му започнали да правят постъпки пред министъра на здравеопазването и намиращите се в структурата на ресорното ведомство ИАЛ и СРЗИ, но на всичките им искания било отговаряно, че в националната нормативна уредба липсва регламентация, предвиждаща състрадателно лечение ― и в частност не се откриват предпоставки за разрешаване прилагането на посочения продукт. Поради това пациентът се обърнал към Комисията за защита от дискриминация с надеждата да бъде зачетено правото му на живот и да не бъде дискриминиран заради развиващата се болест с неблагоприятен изход.
През септември 2014 година КЗД е излязла с решение, в което обединява жалби по сходни случаи. В него се посочва, че посредством непредприемането на позитивни мерки, изразяващи се в създаването на подзаконови правни норми, чрез които да бъде предвидена възможност за предписване на нерегистриран в нито една държава лекарствен продукт, който е обект на клинично изследване, спрямо терминално болни пациенти, министърът на здравеопазването е осъществил дискриминация по признак „увреждане“. Ето защо е дадена препоръка да бъде предвидена възможност за предписване на нерегистрирани медикамент, които са обект на клинично изследване спрямо терминално болни пациенти.
Междувременно пациентът умира, но близките му не се отказват да търсят правата си.
Според решението на Административния съд установената дискриминация е по повод дейност на министъра на здравеопазването, а именно за проявено бездействие да внесе предложение за необходими законодателни промени, с които у нас може да се прилага т. нар. състрадателна процедура. Ресорното ведомство е осъдено за сумата от 30 000 лв, а искът на близките на починалия е бил в размер на 50 000лв.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.